Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Stanislav Kolíbal: Spojitosti

19. 4.-23. 6. / Galerie 1.patro /

Do 23.6.2018 bude v Galerii 1.patro, Myslíkova 9, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Stanislava Kolíbala: Spojitosti.

Stanislav Kolíbal (*1925) patří bezpochyby k jedněm z nejvýznamnějších protagonistů českého, ale i mezinárodního umění druhé poloviny dvacátého století, a to s přesahem, pro autorův úctyhodný věk, do století dvacátého prvého. Jeho tvorbu téměř od počátku provází zájem o geometrické řešení hmoty a prostoru. Jeho sochy a objekty jsou charakteristické užitím minimálních prostředků, avšak jejich výpověď je značná.Fotografie z výstavy