Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Soňa Valentová: Šepotání

26. 2.-18. 3. / Galerie Prokopka / Malba

Do 18.3.2018 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná zajímavá výstava obrazů Soni Valentové: Šepotání.

Soňa Valentová ( narozena 1991 ) absolventka ateliéru malby doc. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. Během studia pobývala na stáži na Fakultě umění v Barceloně. Tradiční technikou realizací je malba rozšířená o objekty i jiná média. Náměty nalézá v krajině, mýtech a přírodě.

Výstava ŠEPOTÁNÍ prezentuje výběr z posledních malířských souborů s námětem zvířete v krajině. V plátnech ožívají zvířecí bytosti ( laň, jelen, liška, okapi aj.). V postavách se neodrážejí lidské vlastnosti jako v Ezopových bajkách. Autorka respektuje jemné dialogy odrážející se v prostoru, vplouváme do noční oblohy, noříme se do šustění listů i vodní hladiny. Kontrastní barevnost obrazů se propojuje s ladně vedeným rukopisem a v některých okamžicích se více sousředí na vykreslení detailu charakteristického pro zvíře. Zoomorfní motivy také někdy kráčejí po cestě mýtu a příběhu. Valentová má za sebou řadu společných i samostatných výstav v posledním období se účastnila projektu slovinských a českých umělců Bumerang 7 v Lublaňi. V případě zájmu o vystavené obrazy, kontaktujte kurátorku výstavy.

Více: www.sonavalentova.cz

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků, má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby až po nová média.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Soňa Valentová: Šepotání