Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Sodovka v jámě (6 studentů AVU a UMPRUM)

Do 27. 5. 2015 můžete v Klubu Samaří, Soukenická 15, Praha 1, shlédnout skupinovou výstavu současných i budoucích studentů AVU a UMPRUM: Sodovka v jámě.

Vystavují: Tereza Čádová, Jan Čáda, Marta Hamplová, David Ramdan, Vojtěch Verner a Tomáš Voves.
Výstava bude volně přístupná vždy ve středu (19-22 hod.) Nepravidelně ve čtvrtek, pátek odpoledne a v neděli kolem poledne – po dohodě s některým z pracovníků Samaří.

Tereza Čádová – Krátká
*1992
Prožila jsem své dětství ve Vojtěchově a okolních krajinách, svou základní školní docházku jsem začala na ZŠ na Raně a dokončila na Gymnáziu K.V.Raise v Hlinsku. S městem Hlinskem souvisí i mé první výtvarné vzdělání. Zde jsem od roku 1999 navštěvovala místní ZUŠ, kde se mi věnovala paní učitelka Boháčová a posléze pan učitel Vodička, kterým vděčím za pomoc při rozhodování o mé případné výtvarné budoucnosti. A tak jsem od roku 2007 mohla studovat na Střední škole umění a designu v Brně, konkrétně obor malířský. Na ,,Šuřce“ jsem v malování a hledání výrazu své tvorby pokračovala pod vedením Mgr. Věry Chovancové a akad.mal. Petra Veselého jako učitelů malby, i mnohých dalších… Díky inspirativnímu a otevřenému prostředí jsem mohla rozvíjet své vlohy a rozhodla se pro studium restaurování. To pro mne ale nikdy neznamenalo konec vlastní výtvarné realizace, jen jinou cestu k aspektům umění, které mne zajímají. Na brněnské škole jsem také maturovala (2011). Následující období patřilo krátkému studiu na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. O rok později jsem už začala se studiem současným a to v Praze na Akademii Výtvarných umění, v ateliéru profesora Karla Strettiho kde mám možnost se zdokonalovat ve složitých historických technikách a snažit se pochopit konkrétní problémy starých artefaktů i nových malířských přístupů. Také jsem se na AVU seznámila se svým mužem, Janem a v roce 2014 jsem se vdala.

I v mé vlastní výtvarné tvorbě byl pro mne vždy kontakt s historií umění jedním z nejdůležitějších aspektů, důkladné studium dějin a kopírování mistrovských děl nalézám prostředky k vlastnímu zdokonalení. V malbě se nejčastěji zajímám o portrét, či figuru a zátiší, tedy klasické formy. Mám pocit že ani v takto prozkoumaných tématech nebylo ještě zdaleka vše dořečeno a snad ani nechci uměle hledat modernější přístupy, neboť si v nich doposavad nejsem jistá. Uvědomuji si však nezvratnost vývoje, který stále probíhá a snažím se nebýt vně výtvarného dění.

Výstavy:
Galerie Žlutý vrch, 2010 (skupinová výstava, krajiny)
Topičův salon, 2013 (skupinová výstava plenéru v Lukově)
Studio Alta, 2013 (Portréty)
Centrum Jana XXIII, Hlinsko (výstava s Terezou Hladkou)

Jan Čáda
*1991 v Praze
Vzdělání: Ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou na Střední umělecko průmyslové škole na Žižkově (Supš) 2007-2011. Kurzy večerního kreslení Na Základní umělecké škole J. Štítného, pod vedením Akad. mal. J. Vošahlíka a Akad. soch. J. Sejka. 2007- 2011. Studium na Akademii Výtvarných umění v Praze od roku 2011 do současnosti. Atelier restaurování výtvarných děl sochařských škola Petra Siegla. V roce 2014 jsem se oženil s Terezou Krátkou.

Marta Caroline Hamplová
*1993, Minneapolis, Minnesota, USA
Vzdělání:
2013 a dál Akademie výtvarných umění v Praze (ateliér malířství I / škola Jiřího Sopka)
2012 – 2013 Ateliér Praga Prima – ateliér ak. mal. Miroslava Pesche
2012 – 2013 soukromé hodiny u ak. mal. Jarmily Trösterové
2005 – 2013 osmileté Gymnázium Praha 5, Nad Kavalírkou 1
2012 (srpen) Letní akademie AVU
2012 (červenec) Letní kurz kresby VŠUP
2010 – 2011 ZUŠ Štítného – ateliér ak. mal. Jaroslava Valečky
2002 – 2010 ZUŠ Petřiny – ateliér Ivy Vodrážkové, Kateřiny Ježkové
2000 – 2001 ZUŠ Štefánikova
Pracovní zkušenosti:
2014 EU – omalovánky a kreslené kvízy pro Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře
2012 1. místo ve výtvarné soutěži časopisu Redway
2012 prodej vlastnoručně ilustrovaných zápisníků Field Notes
2012 realizace plakátů pro KavalírkaFest
2008 – dosud Centrum dohody, s.r.o. – Consulting & Development – design marketingových materiálů (tašky, loga, atd…), vedení teambuildingových aktivit výtvarného charakteru pro klienty společnosti
2008 – dosud Vedení anglických táborů (výuka malby na sklo, na hedvábí, sprejová-ní, malba)
Výstavy
2013 – dosud výstava obrazů v pobočce KB na Pohořelci
2010 výstava obrazů v reprezentačních prostorách Kanovnického domu na Hradčanském náměstí
2008 výstava v Galerii Omega
2008 úšast v evropské soutěži k Roku mezikulturního dialogu Alter Ego
Zájmy a záliby:
Výtvarné umění – malba, kresba, ilustrace…, cestování (účast na expedici s předními českými egyptology, expedice k prameni Amazonky (Peru), Masai Mara (Keňa), Evropa, Severní Amerika.

David Ramdan
*1993
Vzdělání:
2013-dosud Vysoká škola uměleckoprůmyslova v Praze, katedra Užitého umění – Ateliér keramiky a porcelánu vedoucí ateliéru Maxim Velčovský
2009-2013 Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha – obor řezbářství
Další vzdělávání:
2012 Řezbařské sympozium, Veselí nad Lužnicí
2012 Workshop dřevěných plastik, Morava, Dobšice
2012 Workshop Rozmluvy s krajinou, Jičín
2012 Leonardo Da Vinci, měsíční stáž, Polsko, Katowice
2011-2012 Kurz modelování, vedoucí studia: MgA. Richard Pešek
2007-2008 Řezbářství kurz, SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
Pracovní zkušenosti:
2013-2014 Umělecká skupina Bond První Republice, designer (výroba modelů, výroba forem, výroba porcelánových nádob)
2011-2014 Design studio SLEHA , výroba dřevěného nábytku na míru, asistent
2011-2012 Sdružení dětí Veverka, Praha, lektor
Zájmy a záliby:
Hra na strunné hudební přístroje- housle, viola, kontrabas (moravská lidová hudební skupina – CM Muzička, umělecká skupina MIDIUM)

Vojtěch Verner
*1994
Vystudoval jsem SUPŠ na Žižkově, obor řezbářství, a odtud jsem se vydal na AVU, kde studuji již druhým rokem obor restaurování výtvarných děl sochařských. Mým nejoblíbenějším odvětvím v umění je sochařství, a to převážně figurální, jelikož jsem toho názoru, že je skrze něj možné vyjádřit téměř vše, a považuji jeho zvládnutí za základní kámen veškerých dalších sochařských odvětví a směrů. Proto zde představuji svou první plastiku z cyklu, který je na úplném počátku, a ve kterém bych se chtěl zaměřit na člověka, a jeho, skrze pokolení a věky, neměnící se vnitřní podobu.

Tomáš Voves
*1992
Vzdělání:
2009–2013 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (obor řezbářství)
2013- dosud Akademie výtvarných umění, Atelier prof. Jindřicha Zeithammla (socha)
Odborná praxe:
2012 Řezbařské sympozium, Veselí nad Lužnicí 2012 Sochařský plenér na Moravě ve vesnici Dobšice
2013 Ateliér Bubec Sochaře Čestmíra Sušky
Stáže:
2012 Leonardo Da Vinci Project- Polsko, Katowice
Výstavy:
2012 Instalace výstavního a divadelního projektu Klapka!, Opona! v Praze, Bohnicích
2012 Výstava prací v na zámku v Jičíně

www.klubsamari.czFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Sodovka v jámě (6 studentů AVU a UMPRUM)