Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy studia Prám ve Staré čistírně v Bubenči

Do 30.6.2017 bude ve Staré čistírně odpadních vod, Papírenská 6, Praha 6 – Bubeneč, přístupná velmi zajímavá skupinová výstava studia Prám.

Pořadatelé: TOVÁRNA o.p.s., správa industriálních nemovitostí, Studio PRÁM.

Společný projekt Studia PRÁM je komorním výběrem děl vznikajících v jednom místě z různých důvodů pod různými vlivy a směřující k různým cílům, ale se stejnou touhou. Jedná se o prodejní výstavu a 20% výtěžku z prodeje se věnuje zapsanému spolku Sluneční paprsek, který pořádá ozdravné pobyty určené především pro děti, jež prodělaly hemato-onkologické onemocnění, jsou chronicky a vážně nemocné. Dále pak pro děti nemocné a vyrůstající v dětském domově, s definovanou psychickou deprivací (např. rozvod rodičů, týraní apod.) a s jiným těžkým somatickým či psychosociálním handicapem.

Ve výběru jsou zastoupena díla autorů:

Josefíny Jonášové, Pavlíny Kvity, Romana Kvity, Veroniky Dúrové, Dominika Běhala, Mayi Roztočilové, Jakuba Roztočila, Magdalény Roztočilové, Tomáše Skály, Barbory Klašky, Jakuba Tytykala, Dentona Fredricksona a díla přizvaných autorů: Roberta Palúcha, Patrika Čably, Radany Čablové a Vítězslava Šerého.

Stará čistírna odpadních vod (národní kulturní památka) je unikátním dokumentem historie architektury, vodohospodářství a techniky. V areálu, který byl postaven v letech 1901 – 1906 (provoz ukončen v roce 1967) jako součást systematické stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní prostory s pozůstatky technologie na čištění odpadních vod. Atmosféru průmyslové doby dokresluje funkční kotelna a parní stroje (Breitfeld – Daněk, 1903).

Studio PRÁM sdružuje 12 absolventů AVU a UMPRUM, kteří provozují galerii PRÁM s přilehlými ateliéry. Jejich prostory využívají jako zázemí pro uměleckou tvorbu a spolupracují se zahraničními umělci formou rezidenčního programu. V galerii pořádají pravidelný výstavní program, který se soustředí na současné mladé umění. Studio navíc organizuje rozmanité kulturní akce, jako výstavní vernisáže, přednášky, koncerty, promítání a alternativní festivaly.

(oficiální text organizátora akce)

Informace a rezervace na www.staracistrina.cz.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy studia Prám ve Staré čistírně v Bubenči