Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy Pinturas Negras

14. 9.-9. 10. / Nová galerie / Malba

Do 9.10.2017 bude v Nové Galerii, Balbínova 26, Praha 2, přístupná zajímavá a pro řadu lidí velmi provokativní skupinová výstava Pinturas Negras.

Vystavují: Josef Bolf, Jiří Černický, Jiří David, Martin Gerboc, Markéta Jáchimová, Martin Krajc, Martin Mainer, Vladimír Skrepl, Jakub Špaňhel, Karel Štědrý, Vladimír Véla.

Černá barva představuje výrazný fenomén, skrývá nejrůznější fazety významů a obsahových konotací, je spojena s výraznou symbolikou a vyvolává řadu metaforických spojení. Enigmatická síla černé barvy oslovuje odedávna i umělce a také v současném umění se těší výrazné oblibě napříč celým výtvarným spektrem. Výstava usiluje o nastínění diverzity malířských poloh, které pracují s výrazovostí černé barvy, a snaží se představit stěžejní obsahové celky, spojené s tímto specifickým fenoménem.

www.novagalerie.cz/pinturasnegrasFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy Pinturas Negras