Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy Perlorodky

8. 12.-25. 1. / White Pearl Gallery / Malba

Do 25.1.2018 bude v nově přestěhované White Pearl Gallery, Dittrichova 5, Praha 2, přístupná zajímavá skupinová výstava Perlorodky.

Vystavující umělci:
Jiri David / Karíma Al-Mukhtarová
Vladimír Skrepl / Miko Skapa
Jan Vytiska / Epos257

Kurátorka výstavy: Alexandra Karpuchina

Jsou věci tak zřejmé, že na ně nemyslíme. Jsou věci tak důležité, že na ně nesmíme zapomenout.
V období masového self-ideologismu, v pečlivě vybroušené self-made společnosti, s existenciálním předpokladem virtuálních vztahů, nabývá zkoumání a nalézání identity zvláštního významu.
Zvykli jsme si na globální pokrytí, rychlost, plošnost i plochost vjemů. Naše osobnost je neustálá, tekoucí proměnná, která buď narazí do zdrojů podnětů, či o ně jen letmo zavadí. Plocha a hloubka jsou ale dvě různé roviny a k vnímavosti je potřeba čas.

Jsme si obklopujícím nás světem a ten je zase odrazem nás. Jsme reflexí a reflektorem, sebereflektorem a sebereflexí. Čím plošnější a povrchnější jsou naše vztahy s okolním světem, tím méně jsme si sami pro sebe. Osobní, hluboké a dlouhodobé, se proto staly základními kameny nejen pro výstavu Perlorodky, ale i pro samotnou nově vznikající White Pearl Gallery.

Šest velmi odlišných uměleckých osobností české aktuální výtvarné scény: Jiří David, Karíma Al-Mukhtarová, Vladimír Skrepl, Michal Škapa, Jan Vytiska, Epos257, přetvoří svými díly nový prostor galerie ve vizualizaci každodenní i celoživotní proměny jedince. Dojde tak k vědomé, vzájemné sebeidentifikaci tvůrčím procesem, k modifikaci, případně k obohacení děl autorů ve vzájemnému, vědomém dialogu.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy Perlorodky