Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Salve Prachatice

4. 11.-28. 11. / České centrum / Malba

Do 28.11.2015 bude v podzemní galerii Českého centra, Rytířská 31, Praha 1, přístupná výstava Salve Prachatice.

Projekt s podtitulem Prachatice, město renesančních památek a velikánů české historie v obrazech současných umělců EU představí díla, která vznikla v rámci sympozia SALVE Prachatice.

Výstavní kolekce 50 obrazů nesoucí podtitul „Prachatice, město renesančních památek a jeho velikáni“, je novým pohledem výtvarníků na město, ale i dvě osobnosti české historie, sv. Jana Nepomuka Neumanna a mistra Jana Husa, který zde získal své první vzdělání i významné celoživotní přátele. Výstava je doplněna autorskými fotografiemi Zdeňka Přibyla, patrná je i zřejmá propojenost účastníků mezinárodního workshopu Salve s historií města i spolutvůrci, kterých za 10 let trvání je kolem osmdesáti. Vlastní průřez výstavní kolekcí je pak ukázkou malířských a grafických stylů.

Nad sympoziem převzala záštitu Asociace jihočeských výtvarníků, ale také starosta města Prachatice.

„Díky těmto sympoziím se v Prachaticích v základu každoročně navzájem potkávají a poznávají umělci a umělkynětří zemí Česka, Německa, Rakouska, ale také umělci ze Slovenska i daleké Francie i dalších zemí Evropy. Umělcimají společné zážitky, diskutují nad svou výtvarnou prací a v tomto společenství dochází k vzájemnému porozuměníi navázání přátelských vztahů.

Jsem nesmírně rád, že naše město ve své novodobé historii může vítat tyto umělce. Každý ročník je zaměřen naurčité téma, které se nás v daném roce nejvíce dotýká. Umělci vytváří díla, která nás, běžné občany nejenom našehokrásného města, obohacují. To, co mnohdy vnímáme jako všední, umělci zobrazí jako nevšední skvosty. Proto sesnažíme tato díla představit i široké veřejnosti, jak doma, tak v zahraničí.

Děkujeme všem umělcům, kteří se na dílech podílejí svou fantazií, ale hlavně svým srdcem dokázali to, co většinaz nás může pouze obdivovat.“

Úvodní slovo starosty města Prachatice Ing. Martina Malého v katalogu k 10. výročí výtvarného workshopu SALVE Prachatice

Doprovodný text k výstavě připravili Mgr. Václav Kuneš, kurátor výstavy, a Jiřina Dolejšková.Fotografie z výstavy