Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Rostislav Novák: „Obrazy – Odrazy“

24. 4.-13. 5. / Nová síň / Malba

Do 13.5.2018 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Rostislava Nováka: „Obrazy – Odrazy“

Výstava představí obrazy vzniklé v  posledních letech. Její název,  „Obrazy – Odrazy“ odkazují na autorův zájem o vztah mezi vědou a spiritualitou. Přední vědci začínají připouštět existenci souvislostí mezi ryzí fyzikou a metafyzikou. Připouští, že existují jiné, vyšší roviny reality, které nemůžeme nijak dokázat, ale ze kterých pochází náš život a umění.

Autor se snaží, aby v jeho obrazech se „odrážela“ tato jiná realita, ve které neexistuje čas ani prostor, ale zároveň aby z nich  vyzařovala pozitivní energie, žitá zde, v tomto časem svázaném a prostorem ohraničeném světě.

Ve více méně abstraktních velkoformátových obrazech autor používá ne zcela obvyklé malířské postupy a kombinuje různé techniky ve snaze najít přesvědčivé vyjádření výtvarného záměru.

Rostislav Novák je český malíř, grafik a vysokoškolský pedagog. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a na École des Beaux Arts v Paříži, absolvoval stáž v serigrafické dílně Victora Vasarelyho. Pedagogicky působil na Akademii Výtvarných umění v Praze, na Ústavu výtvarné tvorby Fakulty architektury v Praze, dále jako vedoucí katedry na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a v současnosti je pedagogem Katedry výtvarné kultury Univerzity Hradec Králové. Zúčastnil se řady výstav v Evropě, Americe, Japonsku i v Jižní Africe, realizoval také několik děl v architektuře. Věnuje se především malbě a sítotisku – serigrafii.  Zdroj: https://hradecky.denik.cz/Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Rostislav Novák: „Obrazy – Odrazy“