Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Rosťa Osička: Rub a líc

3. 9.-12. 9. / Galerie 9 / Malba

Už jen do 12.9.2019 bude v galerii 9, v přízemí Vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 (metro Vysočanská), přístupná zajímavá výstava obrazů Rosťi Osičky: Rub a líc.

Po třech letech se do Galerie 9 vrací Rosťa Osička s novou kolekcí obrazů. Poprvé se zde představil v roce 2014 projektem Krása pohybu – Od antiky k dnešku, v němž zachytil všechny frekventované sporty spolu s jejich společenským, mnohdy kriticky nahlíženým zázemím. Při své druhé výstavě v roce 2016 reflektoval souborem Vzpomínka na Star Dance svou účast v populární televizní soutěži a letos nás překvapí prezentací zcela nových obrazů s podstatně závažnější tématikou a mnohdy monumentálních rozměrů pod souhrnným názvem Rub a líc. 

Jiří Janoušek k malbě Rosti Osičky napsal:

„Osičkovo osobité malířské dílo ve svém celku je poetickou výpovědí o prožívání života, prostřednictvím reflexí každodennosti je umělcovým hledáním pravdy o světě a místa sebe sama v něm. Dílčí situační obrazy svou bezprostředností jsou pak svědectvím o zastavení, o okamžicích zahlédnutí podstaty žití; skrze sled jejich tvorby, cestou obrazových příběhů, pak i snahou o dotyk věčnosti. V plnosti malířovy tvorby, v ní obsažených dualitách cítění a vědění (či jinak: citu a znalostí), snů a počinů, ducha a života, se nám jako divákům dostává dar pozná-ní.Poznání nejenom příměrového, ale i básnivého, takto i poznání kdo jsme. Za to jsme dlužni umělci poděkovat.“

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Rosťa Osička: Rub a líc