Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Richard Stipl a Josef Zlamal: East of Eden

končí 9. června / Museum Montanelli / Instalace

Do 9.6.2019 bude v Museu Montanelli, Nerudova 13, Praha 1, přístupná zajímavá a hustá výstava Richarda Stipla a Josefa Zlamala: East of Eden.

„Stále nevíme, kde přesně Edenskou zahradu ve světě hledat a zda takový kus země vůbec existoval. Kraj sevřený horami a přístupný pouze z východu, tam, kde lze za noci spatřit oheň vysokého vulkánu a kde lidé ctí kult posvátného stromu stráženého okřídlenými bytostmi.“

Tři části výstavy a dva autory propojí společné dílo na výstavě East of Eden v Museu Montanelli. Kresby, malby a skulptury se budou v labyrintu muzea prolínat tak, že oba autoři najdou prostor jak pro individuální výtvarný projev, tak i společné dílo. Jednotlivé figury jsou součástí přirozeného světa a jejich identitu definují emoce a vztahy od primitivních pudů až po spirituální propojení. Symbolika plná světla a kontrastů bude kulminovat v multimediálním díle Finále a představí zcela novou formu autorské spolupráce. Pozoruhodné místo uvnitř výstavy by měl pak zaujmout kabinet rarit a obrazů z mimořádné české a zahraniční sbírky.

………..

Tvorba sochaře Richarda Stipla a kreslíře Josefa Zlamala přináší nevšední a intenzivní zážitek, je autentickým odrazem i obrazem lidského myšlení a emocí. Jejich dílo aktualizuje a rozvíjí řadu citací, můžeme v něm hledat a objevit radost, zamyšlení, zneklidnění i poznání. Společným námětem obou autorů je figura – člověk. Jejich tvorba pracuje s univerzálním jazykem, který osloví každého, kdo hledá a přemýšlí o své existenci.

Mezinárodní úspěch a potenciál aktivit obou autorů potvrzuje nejen jejich široká geografická působnost na výstavách (na jaře v roce 2017 je čeká rozsáhlá výstava v Mexico City) a veletrzích s uměním (Art Brussels, FIAC, Volta Art Fair Basel, Frieze Art Fair London, Art Dubai, ARCO, Istanbul Contemporary ad.), ale i fakt, že mimo rozsáhlé zastoupení v mezinárodních sbírkách jsou dobře známy i nejdůležitejším českým sběratelům.

Přestože oba autoři působí především v zahraničí, vznikla jejich výjimečná spolupráce právě zde v Čechách – ve Šternberku, kde se oba autoři narodili. „Poprvé jsme se setkali v roce 1992, kdy Richard poprvé zavítal po revoluci do Československa, jeho rodiče s ním totiž emigrovali v roce 1980 do Kanady. Známe se tedy více než dvacet let, ale naši společnou tvorbu iniciovala až výstava v Istanbulu v Krampf Gallery v roce 2012. Právě tam jsme si uvědomili, že se naše dílo vzájemně doplňuje a umocňuje. Od té doby jsme urazili dlouhou cestu. Richardova plastika dnes plně prolnula s mou kresbou, máme dokonce i společný ateliér. Myslím, že můžeme hovořit o skutečné tvůrčí symbióze,“ dodává Josef Zlamal.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Richard Stipl a Josef Zlamal: East of Eden