Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Renata Retrová – Vzdálené horizonty

10. 7.-4. 8. / Knupp Gallery / Malba

Do 4.8.2019 bude v Knupp Gallery, Revoluční 17, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Renaty Retrové: Vzdálené horizonty.

Renata Retrová je mezinárodně uznávanou malířkou současného umění, specializující se na semi-abstraktní krajinu rozličných typů a portrét jedinečného charakteru.

Tato dvě témata jsou velmi odlišná, co se stylu a nálady týče, nicméně obě v sobě snoubí jak tradiční techniku, tak i moderní nekonvenční malířské metody.

Obě závisí na malbě zpaměti, a slouží tak k vytvoření díla, které je abstraktní a spíše expresivní než reprezentační.

Retrová usiluje o zachycení intimity a izolace, přesto umožňuje zachování možnosti pro individuální interpretaci.

Raný vliv měli na Renatu Cy Twombly, Robert Motherwell, Milton Avery, Vermeer, Turner a Rembrandt. Elementy jednotlivých vlivů byly představeny v její tvorbě: Rembrandtův ve schopnosti přechodů ze tmy do světla na pozadí jeho pláten. Turnerův v zacházení s atmosférou, která neztrácela živost. Dále pak Twomblyho a Motherwellovy techniky gestikulace.

Před samotnou prací dbá Renata na perfektní přípravu malířského podkladu.

Povrchy vždy pečlivě několikrát natírá základní vrstvou, aby jejím navrstvením vznikla plocha, jež skryje původní hrubost plátna a vytvoří ideální podmínky pro zanechání styčných tahů, které však umožní volný pohyb barvy, pokud je to potřeba.

Retrová vrství tenkou glazurou obyčejně v limitované barevné paletě. Podkladové barvy poté mohou ovlivnit vrchní glazuru, nebo jsou úplně zahlazeny, aby mohly být znovuodhaleny zpětným vybroušením či naskrz přemalovány, zatímco jsou stále vlhké. V určitém bodě tento proces neodvratně přejímá kontrolu a generuje tím následný směr, kterou se malba bude nadále ubírat. Poté mohou být v díle představeny původní elementy.

Cíl Renaty Retrové je dílo, které je zcela malířského charakteru, používající bohaté textury, mnohovrstvení, nalévání barev, malbu štětcem a špachtlí.

Touto formou Retrová uniká každodenní masové vizuální produkci, které jsme konstantně vystavováni a která nám tím utváří vizuální obraz světa, k němuž nás postupně nutí přizpůsobovat.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Renata Retrová – Vzdálené horizonty