Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž prodejní výstavy Femina / Feminae

Do 4.3.2018 bude v Latin Art Gallery, Jungmannova 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá prodejní mezinárodní výstava FEMINA / FEMINAE, historika a uměleckého kritika Iva Bartečka.

Vystavovaná díla jsou součástí soukromé sbírky: Baumgarten, Stibor, Pasternak, Borovička, Toyen, Demerci, Kečíř, Schmidt, Zácha, Drtikol.

Vystavený soubor je propojován obrazy Ženy, tak jak je v průběhu přednostně 20. století zaznamenala fotografická kamera či ruka poučeného i nepoučeného tvůrce — to na jedné straně, na straně druhé je divákovi a zájemci nabízen zlomek sbírky Femina / Feminae hledající a dokumentující podoby zobrazování Ženy. Koncept je dán a limitován výstavním prostorem, aktuálně uvolněnou částí sbírky, v níž dominuje fotografie, se sjednocujícím přístupem zohlednit autory středoevropského milieu, kteří — bez rozdílu jazyka — do tohoto prostoru promlouvali.
Otto Schmidt, Rakušan zastoupený ve fotografické sbírce vídeňské Albertiny, jehož část výtvarné pozůstalosti je uchovávána v České republice, je doprovázen Ateliérem Baumgarten. Otto Schmidt nabízí postsecesně laděné, v digitalizované podobě zpřístupněné obrazy, vycházející ze zachovaného souboru dobových skleněných desek. Ateliér Baumgarten přináší záznamy Ženy v originálním půvabu ušlechtilých tisků. Časovým spojovníkem obou protagonistů fotografie podunajské monarchie je symbolický rok 1900.
Protipólem v běžícím čase jsou fotografie z dekád druhé poloviny dvacátého století s dominancí amatérské fotografie, která nejpozději od počátku šedesátých let naplňovala ceněný a oceňovaný estetický kánon. Obrazy Ženy Miloslava Stibora či Milana Borovičky jsou vyvažovány viděním a ztvárňováním Venuší anonymním autorem (Anonym) či Františkem Záchou, který vročil své hravosti datum 1957. Fotografie Jaroslava (Jerry) Pasternaka, rodáka z Václavovic, exulanta v USA a dvorního fotografa časopisu Hustler před rokem 1989, poutají pozornost jednoznačně identifikovatelnou barvou papíru Kodak a koloritem amerického snu.
Samuel Kečíř a Jan Demerci zastupují autory, kteří tíhnou k malbě (Kečíř), případně k digitálním technologiím (Demerci) včetně barevného akcentu či dramatizující bíločerné zkratky. Návrat k časem prověřeným jistotám nabízejí na českém trhu cenění autoři — v pohlednicových souborech vydávaný Drtikol a v grafice zastoupena Toyen svými tisky doprovázejícími Máj Karla Hynka Máchy z poloviny třicátých let.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž prodejní výstavy Femina / Feminae