Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Poválečná 45–89: Příběhy pražské poválečné architektury

Do 16.6.2016 bude ve foyer Fakulty Architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, zdarma přístupná zajímavá výstava Poválečná 45–89: Příběhy pražské poválečné architektury.

Výzkumný projekt studentů FA ČVUT představuje příběhy pražské poválečné architektury jako výsledek ročního mapování. Studenti 1. ročníku FA ČVUT se během dvou semestrů věnovali mapování pražských realizací 2. poloviny 20. století. Do výzkumu byly zahrnuty projekty ze všech období téměř pěti desetiletí, stavby ikonické i méně známé, památkově chráněné i momentálně ohrožené. Výstava představuje veřejnosti celé spektrum předrevolučních realizací a poukazuje na jejich kvality, v dnešní době dosud často nedoceněné.

Poválečná tvorba představuje specifickou kapitolu v dějinách české architektury. Stavbám z ožehavého období se dlouhou dobu vyhýbali nejen odborníci, ale jako produkt minulého režimu je přehlížela i široká veřejnost. Ve společnosti začalo téma rezonovat až v posledních letech. Architektura 2. poloviny 20. století se dostala do centra pozornosti zejména v souvislosti s množícími se kauzami svědčícími o nejednoznačném postoji k jejímu hodnocení. Spory o uznání jejích hodnot živí odborné i veřejné debaty a stavby nadále trpí předpojatou interpretací i fyzickým chátráním a čelí častým hrozbám demolic.

Seminář „Architektura druhé poloviny 20. století“ probíhal v akademickém roce 2015–2016 v Ústavu dějin a teorie architektury FA ČVUT pod vedením Kláry Brůhové, Klára Mergerové a Petra Vorlíka. Seznamoval studenty 1. ročníku bakalářského studia s kontexty vzniku poválečné architektury formou teoretických přednášek, debat a exkurzí do vybraných objektů, během nichž měli účastníci možnost nahlédnout jedinečnost, kvality i kontroverze české poválečné architektury. Úkolem studentů bylo následně zmapovat, analyzovat a prezentovat konkrétní pražské stavby z období mezi lety 1945 a 1989.

Projekt mapující českou poválečnou architekturu vzniká v souladu s principy mezinárodního hnutí na ochranu a dokumentaci moderní architektury Docomomo, do jehož české buňky se Ústav teorie a dějin architektury v roce 2015 zapojil a jehož sídlo bylo v lednu 2016 přesunuto na Fakultu architektury ČVUT. Projekt je rovněž součástí aktivit Pracovní skupiny pro architekturu druhé poloviny 20. století při českém národním komitétu ICOMOS.

Pořádá:
Ústav teorie a dějin architektury a Pracovní skupina pro architekturu druhé poloviny 20. století při českém národním komitétu ICOMOSFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Poválečná 45–89: Příběhy pražské poválečné architektury