Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Veselý: Anděl, stín

29. 4.-12. 7. / Galerie Rudolfinum / Malba

Do 12.7.2015 bude v malé galerii Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1, přístupná výstava malíře Petra Veselého: Anděl, stín.

Již v počátcích své tvorby se malíř Petr Veselý dobral minimalisticky úsporně formulovaného výrazu, který je schopný rezonovat jemné předivo niterných představ a pocitů. Obrazy vynikají maximální redukcí a eliminací všeho narativně zavádějícího na cestě k jádru, k jedinému výroku, k esenci skutečnosti transformované do opaku mnohosti skrze až elementární kusy reality.
Neustálé pochybnosti, samo soustavné hledání, redukce obrazových prostředků, minimalizace vizuální složky obrazů, rezignace na barvu, zachycování slova v elementárním významu znaku, to vše je výrazem snahy proniknout nánosy nepotřebného a zavádějícího balastu k zářící perle. Podstatné je, že ji autor pouze tuší a není zcela přesvědčen o její existenci. Motivem jeho tvorby pak není jen rekonstrukce či archeologie zasutého, ale také samo hledání.

Kurátor: Petr NedomaFotografie z výstavy