Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Philippov: Náhodní chodci pomáhají, auta překáží

Do 25.10.2015 bude v Karlin Studios, Křižíkova 34, Praha 8, přístupná výstava kreseb Petra Philippova: Náhodní chodci pomáhají, auta překáží.

Petr Philippov se narodil v roce 1973 v Moskvě. Před rokem začal studovat malbu a kreslení na Scholastice pod vedení Roberta Šalandy a Michala Pěchoučka. V Karlín Studios vystavuje jeho kresby kreslené fixem v ulicích Prahy.Pro něj je kresba fixem jako konverzace s neviditelným společníkem. Jde o diskrétní sdělení dojmů, které se valí nepřetržitě.

[Výňatek z rozhovoru s Alicí Nikitinovou]
AN: Jak si vybíráš motivy ke kreslení, jestli se to dá popsat? Co tě nejvíc „dostává“ ve městě?
PP: Líbí se mi, když domy jako by trčí z lesa. Líbí se mi, když jsou vidět vzdálené obzory. Líbí se mi pozorovat stromy a vidět tam fantastické struktury a plasticitu. Vždycky se snažím zobrazovat pohyb. Dostává mne symbióza geometricky postavěných budov a aut s biologickými tvary stromů a lidí. A ještě je tu důležitý úkol zobrazit reliéf a gravitaci.



Fotografie z výstavy