Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Bulava: Výdech

9. 2.-5. 3. / Galerie Prokopka / Malba

Do 5.3.2017 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná výstava Petra Bulavy: Výdech.

Petr Bulava (narozen1984) pochází z Krnova, v současné době působí jako pedagog na SŠPU v Hodoníně. Jeho tvorba obsahuje vice technických forem najednou propojuje navzájem objekty, malbu,grafiku, kresbu i akce. Vystudoval FaVU VUT v Brně v ateliéru sochařství Michala Gabriela (2003 – 2009) v rámci stáže pobýval take v ateliéru malířství Petra Veselého (2008). Výstava Výdech je výběrem z maleb a tisků menších formátů. Bulava zvolené upravované motivy nehledá ve svém fotografickém archivu ,ale intuitivně nalézá na internetu dále je kolážovitým způsobem upravuje v grafických programech. Autor soustředěně,úsporně a lehce vytváří výřezy kompozic obrazů různých formátů. Cyklus na první pohled jasně pracuje s dvojrozměrnou formou přesto se nemohu zbavit pocitu, že se zde zhmotňuje nova senzitivní hmotná forma se záznamem nepatrného chvění. Autor má ze sebou řadu společných I samostatných výstav, vytváří take akce intimního charakteru. Ve studijním období byl oceněn cenou ateliéru Petra Veselého malířství (2007) a dva roky poté cenou děkana FaVU VUT v Brně. Pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou.

Více: petrbulava.com

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média.Fotografie z výstavy