Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Bulava: Výdech

9. 2.-5. 3. / Galerie Prokopka / Malba

Do 5.3.2017 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná výstava Petra Bulavy: Výdech.

Petr Bulava (narozen1984) pochází z Krnova, v současné době působí jako pedagog na SŠPU v Hodoníně. Jeho tvorba obsahuje vice technických forem najednou propojuje navzájem objekty, malbu,grafiku, kresbu i akce. Vystudoval FaVU VUT v Brně v ateliéru sochařství Michala Gabriela (2003 – 2009) v rámci stáže pobýval take v ateliéru malířství Petra Veselého (2008). Výstava Výdech je výběrem z maleb a tisků menších formátů. Bulava zvolené upravované motivy nehledá ve svém fotografickém archivu ,ale intuitivně nalézá na internetu dále je kolážovitým způsobem upravuje v grafických programech. Autor soustředěně,úsporně a lehce vytváří výřezy kompozic obrazů různých formátů. Cyklus na první pohled jasně pracuje s dvojrozměrnou formou přesto se nemohu zbavit pocitu, že se zde zhmotňuje nova senzitivní hmotná forma se záznamem nepatrného chvění. Autor má ze sebou řadu společných I samostatných výstav, vytváří take akce intimního charakteru. Ve studijním období byl oceněn cenou ateliéru Petra Veselého malířství (2007) a dva roky poté cenou děkana FaVU VUT v Brně. Pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou.

Více: petrbulava.com

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Petr Bulava: Výdech