Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Petr Bareš – Obrazy, akvarely, pastely, kresby

19. 10.-24. 11. / Galerie u prstenu /

Do 24.11.2017 bude v Galerii u Prstenu, Jilská 14, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Petra Bareše – Obrazy, akvarely, pastely, kresby.

Petr Bareš (1937, Praha) je významný restaurátor obrazů a fresek, který se mimo jiné věnoval a v současné době stále intenzivně věnuje vlastní malířské tvorbě, která zůstávala před veřejností až do nedávna skryta. Petr Bareš patří do generace umělců šedesátých let, který se snaží o expresivní abstraktní vyjádření svých pocitů, postojů a zkušeností. V době normalizace se své tvorby na čas vzdal a postupně se k ní vrací až po roce 1998. Jeho současná tvorba si ponechala abstraktní výraz, který je výsledkem spontánní improvizace respektující harmonii vztahů linií, barev a tvarů.Fotografie z výstavy