Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Peter Župník: Paměti noci – Praha 1983

Do 20.8.2017 bude v Nikon photo gallery, Újezd 19, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a skoro až znepokojivá výstava fotografií Petera Župníka: Paměti noci – Praha 1983.

Text kurátorky Nadii Rovderové:

Peter Župník (* 14. 8. 1961, Levoča), se narodil na východním Slovensku české mámě a ukrajinskému otci jako prostřední ze tří sourozenců. Po maturitě na Střední škole umění a řemesel v Košicích v roce 1980 zamířil do Prahy coby jeden z objevů legendárního profesora Šmoka, který pro katedru fotografie FAMU hledal nejvýraznější talenty na středních výtvarných školách bývalého Československa. Župník FAMU absolvoval v roce 1986, od té doby je ve svobodném povolání. V 80. letech se stal členem výtvarné skupiny MOST, je členem sdružení Pražského domu fotografie a členem legendární Slovenské nové vlny. Od poloviny 90. let Peter Župník žije a tvoří v Paříži.

Peter Župník je známý především jako jeden z nejvýraznějších členů tzv. „Slovenské nové vlny“. Na progresivní skupinu osmi slovenských předrevolučních absolventů FAMU upozornila koncem 80. let historička fotografie Anna Fárová. Peter Župník se v rámci skupiny vyprofiloval jako nejpoetičtější z autorů, zároveň se jako jediný obešel bez tzv. inscenované fotografie. Bohatě si vystačil s realitou a obrovskou fantazií a imaginací. Župníkovy černobílé fotografie vycházely z černobílé reportážní fotografie, od počátků však nesly stopy poetičnosti a smyslu pro surreálno. Postupně vykrystalizoval nezaměnitelný autorův rukopis jemných zásahů do černobílé fotografie formou domalby. Výsledné fotografie jsou působivé posunem hranic reality, nacházejí skryté tajemné významy pod povrchem všedních věcí a výjevů. Předměty, příroda, krajina, město, architektura, lidi i zvířata na fotografiích Petra Župníka se přetavují v symboly, předávají nám vzkazy z našeho podvědomí či kolektivního nevědomí, jsou vstupní bránou k hlubokým tušeným vrstvám ukrytým pod povrchem všedního, běžného, poznaného.

Na počátku své kariéry, coby 22letý student FAMU, vytvořil Peter Župník pozoruhodný soubor nočních snímků tehdejší socialistické metropole – Prahy. Po více než 30. letech je tento soubor překvapivě silným svědectvím této doby v předrevoluční Praze. Autor zachycuje město a jeho lidi v noční nahotě odhalované bleskem fotoaparátu – zvědavě, zároveň však citlivě, s fascinací, láskou a empatií. Autor zachytil město v době, kdy neslo tíhu stovek let historie a desítek let komunismu s ošuntělou elegancí, smutkem i nostalgií. Mladý student z východního Slovenska s neotřelým pohledem bez nánosů a předsudků, plný zvídavosti a fascinace odhaloval pro sebe neznámé noční velkoměsto plné duchů minulosti směřující k zatím nejasným zítřkům. Sám toto noční tvůrčí dobrodružství z roku 1983 popisuje takto: „Prahu neznám, pohlcuje mě úplně vším. Hodně se procházím, hltám očima různá místa a zákoutí, která mě oslovují. Je divná doba, hodně věcí nefunguje normálně. Mám rád noc, město je klidné, skoro všichni jsou doma, brzo ráno začíná práce. Noční život existuje pro návštěvníky a německé turisty. Nevyhledávám ho. Začínám fotografovat stopy lidských činností a času. Fascinuje mě schopnost bleskového světla, které jakoby obnažuje, zvýrazňuje a nastoluje nový řád kontrastů. Procházím se nočním městem, které znám ze dne, dívám se bleskovýma očima. Tuším, co to prudké světlo odhalí. Hledám symboly a tvary, zásahy do obyčejných věcí. Hledám svoji fotografii, kompozici banalit, řád chaosu, nechávám se vést naprosto volně svým pohledem a pocitem. Pak sbírám veškerou odvahu a fotografuji chodce, které potkávám. Snažím se zachytit různé typy lidí. Nehledám senzace ani tabu socialistické metropole. Zde nestíhám obraz komponovat, jsem rád, že v té tmě stíhám zaostřit. Po desítkách let probírám archiv a objevuji pražské bleskové negativy. Putuji časem, lovím pocity té doby, pokouším se poskládat mozaiku živých a neživých obrazů, které se během postupných selekcí dávají dohromady a začínají mluvit vlastním jazykem. Jsem opět pozorovatel, tentokrát své vlastní minulosti.“

Soubor PAMĚTI NOCI – PRAHA 1983 / Bleskovýma očima je v Praze představen vůbec poprvé. V roce 2003 byl v jiné podobě, převážně formou diptychů, prezentován v Českém centru v Paříži. Soubor je zde doplněn o několik velkoformátových tisků na papíře a dřevě a také o několik originálních fotografických zvětšenin s domalbou.

Fotografie Petra Župníka jsou součástí kolekce Evropského domu fotografie v Paříži, najdeme je v Centru Georges Pompidou, v Elysejském muzeu v Lausanne, v UMPRUM v Praze a v soukromých sbírkách.

Kurátorka: Nadia Rovderová, Praha, červen 2017Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Peter Župník: Paměti noci – Praha 1983