Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavol Štesko: Dotyk hmoty

6. 12.-29. 12. / Galerie kritiků / Malba

Do 29.12.2016 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá výstava Pavola Štesko: Dotyk hmoty.

Bohatá tvorba soch a reliéfů slovenského umělce, je uváděna navzdory jeho čilé mezinárodní výstavní činnosti v Evropě, Severní a Jižní Americe poprvé uceleným způsobem v Praze. Umělec se věnuje soustředěným způsobem studiu různých sochařských materiálů v historii umění – kameni, bronzu, dřevu, papíru i novým umělohmotným materiálům, s možností jejich originálního zpracování v objekty geometrických a abstraktních forem. Výstava se koná s podporou města Banská Bystrica a Ministerstva kultury Slovenské republiky.

Pavol Štesko sa narodil 12. 11. 1968 v Banskej Bystrici.
V roku 1987 ukončil maturitou štúdium na Strednej škole umelecko-priemyslovej v Bratislave odbor kameňosochárstvo (prof. Juraj Gavula). Odvtedy pracuje ako reštaurátor a venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe v odbore sochárstva, kresby, maliarstva. Žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Ťažiskom aj osobným autorským výdobytkom Pavla Štesku je tvorba v odbore sochárstva. Osvojené, ovládnuté, s istotou používané odveké spôsoby a postupy tvorby v odvekých materiáloch sochárstva – socha (kameň, drevo) a plastika (bronz, sádra) a to komorná, aj exteriérová; figurálny a nefiguratívny tvar, kde „figúrou“ je najstarší sochársky druh, vlastne najstarší výtvarný druh vôbec, kultivovaný od staršej doby kamennej – torzo – toto sú východiská vlastného programu Pavla Štesku a vlastne výzva – čo nové sa s týmto dá ešte urobiť.

http://www.stesko.sk/pavol_stesko.phpFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavol Štesko: Dotyk hmoty