Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Vašíček – „Prázdné hnízdo“

28. 5.-30. 6. / Knupp Gallery / Malba

Do 30.6.2020 bude v Knupp Gallery, Revoluční 17, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Pavla Vašíčka: „Prázdné hnízdo“

Aktuální obrazy Pavla Vašíčka polemizují nad otázkami, provázející životní perspektivy člověka, který se přitom setkává s vlastními pocity opuštěnosti, ztrátou smyslu nebo touhou po identitě. Vidina všudypřítomné smrti se tak stává impulsem a hybatelem, odhalující lidskou zranitelnost a kolísavost představy o naplnění.

Rovina přítomnosti, snů a představ, vytváří linii sdělení, jenž se podřizuje výrazně energické barevnosti, která obrazům propůjčuje prchavě slavnostní nádech.

MgA. Pavel Vašíček
Narozen 7. února 1979 v Mladé Boleslavi
1994 – 1998 SUPŠ Turnov, obor broušení a rytí drahého kamene
1999 – 2000 VOŠS Nový Bor, obor broušení a rytí skla
2000-2006 Studium na Akademii výtvarných umění v Praze – Ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana

Ocenění / Ateliérová cena 2005

Členství ve skupinách / 2010 člen S.V.U. Mánes

Pavel Vašíček patří k nejvýraznějším představitelům mladé generace českých realistických malířů. Ve své tvorbě od počátku uplatňuje značně široké výrazové pole, sahající od hyperrealistických portrétních kreací, přes expresi ke zcela rozvolněnému malířskému gestu gestické abstrakce. Autorova znalost významu různých vývojových etap evropského umění – baroko, manýrismus, expresionismus, je důležitou a nepřehlédnutelnou součástí celkové koncepce některých jeho děl, upozorňujících ve svých základních myšlenkách na hodnoty a idee pluralismu. Je znám zejména svými monumentálními realisticko-expresivními figurálními kompozicemi, jejímiž náměty se obrací k otázkám naléhavosti uchování a významu individuality člověka v současné masmediální společnosti. Hledá jakýsi intelektualizovaný primitivismus, provokativní spojení intelektu a opozice proti přehnanému estetismu.Tím, že klade velký důraz na obsah a intelektuální zázemí, se neřídí uměleckými konvencemi doby. Zároveň tyto konvence do určité míry ironizuje zdůrazňováním nejen samotné figurace, ale také nesmírně obratným a vybroušeným předváděním samotných figurálních prvků.

V letech 2000-2006 absolvoval studium na Akademii výtvarných umění v Praze, v Ateliéru klasických malířských technik u prof. Zdeňka Berana.

Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie hl. města Prahy, Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, soukromé sbírky v Česku, Holandsku, Německu, Španělsku, Finsku a USA

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Vašíček – „Prázdné hnízdo“