Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Trnka – „Figura Mašina“

22. 6.-10. 7. / Galerie kritiků / Malba

Do 10.7.2016 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá výstava obrazů a kreseb Pavla Trnky: „Figura Mašina“.

Východiskem monumentální kresby Pavla Trnky je figura jako významový celek, založený na realistické studii těla a zahrnující i autorské alter ego, jež kresbu deformuje, stylizuje či abstrahuje. Vyznačuje se expresivním vyjádřením autorovy mysli, jeho emocí a postojů. Autora zajímají sociální témata, mezilidské vztahy a problémy společnosti, do nichž projektuje své vědomí. Jeho práce se dotýkají tématu lidské touhy po moci, válečných konfliktů, problémů zemí třetího světa apod. Předchozí výstava Trnkových kreseb se zakládala na vztahu lidí ke zvířatům, pojatá v této souvztažnosti jako figura animál. Stávající výstava vyjadřuje autorovo vědomí vztahu lidí ke strojům či zbraním, vyjadřovaného figurální symbiózou jako civilizační symbol. „Téma strojů mě začalo zajímat před několika lety, kdy jsem poprvé navštívil ostravský industriál. Pod vlivem této inspirace jsem vytvořil iluzorní prostorové kresby mašin, jejichž dynamičnost je podtržená mou expresivností….Má kresba zobrazuje téma figury mašiny uhlem. Obdivuji tuto prastarou kreslířskou techniku. Uhel jako přírodní materiál nabízí širokou škálu odstínů šedi a je skvělý pro práci se světlem a stínem. Baví mě využívat ho pro rychlé naskicování nápadu i detailní propracování obrazů.“ (P. T.)

kurátoři: Vlasta Čiháková – Noshiro, Vladimír MertaFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Trnka – „Figura Mašina“