Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Nešleha: Via canis

6. 6.-19. 9. / Museum Kampa / Instalace

Do 19.9.2016 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava z díla Pavla Nešlehy: Via canis.

Představit výrazovou mnohostrannost a ideovou bohatost významého českého malíře a grafika Pavla Nešlehy si klade za cíl připrovovaná výstava “Via canis”, nazvaná podle jednoho z fotografických cyklů vzniklých mezi lety 1983 až 2003. Pavel Nešleha (1937–2003) se řadí mezi významné osobnosti generace 60. let českého nekonformního umění a výstava v Museu Kampa v premiéře divákovi nabídne autorovy světelné objekty, jimž se věnoval v první polovině 70. let.

Museum Kampa v rámci této výstavy nabídne pohled na umělcovo dílo zahrnující malbu, pastely, kresbu, obrazovou instalaci a velkoformátový digitální tisk. Propojením odlišných tematických okruhů a rozdílných způsobů vyjádření expozice podtrhuje mnohotvárnost Nešlehovy reflexe přítomného světa i jeho chuť a odvahu experimentovat.
Společným poutem vystavených děl, jež kladou důraz na monumentální charakter umělcovy práce, je fenomén světla, který podnětně ovlivňoval jeho imaginaci a vedl ji k obnažování skrytého a podstatného. To dokládají nejen vystavené pastely z cyklů Tajemství znaků (1993) a Záznamy světla (2002–2003), monumentální malba Je osamělost prostoru? (1992), ale též rozměrný pastel Proměna zobrazení (1997), velkolepá kresba Oidipus III (1992) a obrazová instalace Ani na zemi ani na nebi z roku 1989.
Ideovou bohatostí světla se Nešleha zabýval dlouho a systematicky. Napomáhaly mu tvárné možnosti iluzivní malby i poznatky romantiků, které posilovaly jeho vztah k přírodnímu dění a k osudovosti lidského bytí; mnohé mu rovněž odkryla zkušenost s fotografováním a s realizacemi snímků, jak poznáváme z digitálních tisků cyklů Via canis (1997), Černý koridor (2000) nebo Přírodní struktury (2001).
Na umělcově meditativně působivém a metaforicky zaměřeném díle zanechaly svůj nemalý podnět taktéž světelné experimentace, jimiž se zabýval od počátku 70. let. Z této málo známé Nešlehovy tvorby výstava představuje světelné objekty Hlava I a II (1971–1972) a komorní Variaci I z roku 1971, jež vlastní Museum Kampa a které zde mají svoji premiéru. Jejich uvedení alespoň v náznaku doplňují studijní kresby světelných objektů a reliéfů a autorovy snímky z někdejšího projektu dvanáctistěnu (1972–1973). Tuto etapu umělcovy tvorby názorně přibližují dva rozměrné záběry ze světově unikátní, dnes již nezachovalé realizace světelného prostoru, který Pavel Nešleha vytvořil v letech 1975–1976 v Mramorovém paláci v Teheránu.

Kurátor výstavy: prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Připraveno ve spolupráci s Mahulenou Nešlehovou.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Nešleha: Via canis