Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Korbička – Space of Body

11. 12.-19. 1. / Galerie Via Art / Instalace

Do 19.1.2018 bude v Galerii Via Art, Resslova 6, Praha 2, přístupná zajímavá výstava Pavla Korbičky – Space of Body. Výstava je otevřena ve dnech úterý – čtvrtek 13 – 18 hod, v pátek 13 – 17 hod, zavřeno bude ve dnech 26. – 29. 12. 2017.

Práce Pavla Korbičky jsou vždy vázány na konkrétní prostor, k němuž autor přistupuje „s přesností architekta a s uvážlivostí vědce“. Základními vyjadřovacími prostředky jsou pro něho tedy prostor a světlo. Tyto výsostně filozofické kategorie transponuje za pomoci překvapivě jednoduchého materiálu, jímž jsou polykarbonátové desky ve svém průmyslovém modulu v kombinaci s neonovými trubicemi, do světelných instalací, které vytvářejí „novou realitu“.

Text k předchozí verzi výstavy v Moravské galerii:

Instalace monumentálních světelných plastik Pavla Korbičky (nar. 1972) představuje výsledek projektu navazujícího na linii autorovy tvorby, v níž se zabývá hledáním různých forem záznamů efemérního tanečního pohybu. Její komplementární stránku tvoří světelné „site-specific“ instalace pracující s možnostmi fyzického zakoušení a prožívání prostoru skrze světelný vjem. V ohnisku autorova dlouhodobého zájmu leží téma, které lze ve výtvarném umění považovat za jedno z klíčových, přinejmenším již od vzniku avantgardy. Je jím vztah média prostoru a času. Tradiční východisko zpřítomnění časové dimenze ve výtvarném díle představuje reálný lidský pohyb. Předobrazem Korbičkovy trojdílné světelné plastiky se staly tři časově (a tudíž i svým provedením) rozdílné záznamy identické taneční sekvence snímané pomocí reflexních bodů umístěných na těle tanečnice.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Korbička – Space of Body