Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pasta Oner & Martin Krajc: GOLDEN BOYS

4. 5.-21. 5. / Nová síň / Malba

Pouze do 21.5.2016 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná mega mazec výstava Pasta Oner & Martin Krajc: GOLDEN BOYS.

Pasta Oner, vůdčí český představitel dědictví světového pop artu a Martin Krajc, obdivovatel a věrný žák tajů španělské barokní malby se coby dlouholetí generační souputníci spojují na společné autorské výstavě GOLDEN BOYS, v rámci které se nad rámec svých typických velkorysých maleb a „top finish“ prostorových objektů představí i jedním impozantním společným dílem.

Výstava GOLDEN BOYS prezentuje dva vizuálně rozlišné, ale životním podhoubím a původem blízké a spřízněné mladé etablované vizuální umělce. Provázanost s počátky české graffity komunity prostupuje trvale, byť ne vždy na první pohled okázale, jejich výtvarný názor. Pastova převažující utaženost a čistota malířského tahu odpovídá pregnantnosti „writerského tagu“, zatímco uvolněnost a rozmáchlost Krajcova gesta nalézá svůj odraz ve svobodě a živelnosti pouličního graffity. Na druhou stranu, vyvažuje-li Krajc onen implicitní odkaz k umění ulice svým dlouhodobým založením v aktuálním malířském akademismu, je to právě tento, vůči kterému se zase vyhraňuje pop artová a komiksová estetika Pasty Onera.

Společným rysem obou umělců může být přístup k obrazu jakožto médiu se silným symbolickým potenciálem: Pasta vyplňuje svá díla symbolikou reklamního jazyka, kontroverzními kódovanými zprávami šířenými prostřednictvím znejasnění rolí a hodnot symbolů konzumního života. Krajc svou inklinaci k témuž „světu značek“ vyvažuje pak nově zájmem o mytologické postavy, symboly nereflektovaného „předkritického“ světa mýtu – mýtu, který si člověk neuvědomuje, nýbrž který plně v zajetí jeho vlastních symbolů žije. Výsledný obraz obou autorů, které více nežli systém „bipolárních“ protikladů charakterizuje spíše víceúrovňová síť provázaných vazeb a vztahů, je tak nasáklý jakýmsi nádechem „nové dekadence“, světem luxusu a subverze zároveň, takové dekadence, v níž hranice mezi extází a zděšením přestávají existovat. Tato hranice je nedobytným domovem GOLDEN BOYS.

Pasta Oner (*1979) platí za jednoho z nejsvébytnějších představitelů současné české umělecké scény. Coby tvůrčí osobnost se Pasta Oner v posledních letech – v kontinuitě se svou graffiti a street artovou zkušeností přelomu nového tisíciletí – intenzivně profiluje v mezích klasických nezávislých i veřejných galerijních provozů, ve kterých snoubí a zároveň i překračuje klasické žánrové kategorie pop artu a cartoon estetiky. Přesto, že se v jádru své práce dotýká principů „postprodukce“, vymyká se Pasta Oner svou tvorbou aktuálním dominantním proudům post-konceptuálních strategií ve výtvarném umění a prošlapává si v českém kontextu netradiční cestu mediálně zdatného a široké veřejnosti známého, lehce kontroverzního umělce. Středobodem Pastovy tvorby je akrylová malba a vytváření závěsných obrazů stejně tak jako navrhování prostorových objektů, plastik, instalací a realizace muralů.

Martin Krajc (*1984) se dlouhodobě věnuje klasické figurální malbě, kterou obohacuje o expresivní a uvolněné malířské gesto. Často velkoformátová plátna, akrylové malby v kombinaci s uhlovou konturou, zobrazují imaginativní obrazy dívek v centrálních kompozicích, scénografické vhledy do neurčitých interiérových scenérií či mytické bytosti a predátory. Velkoformátovost malby poskytuje Karjcovi příležitost energicky, až fyzicky vstupovat do samotného obrazu, realizovat se tělesně v samotném procesu malby. Krajcova vizualita tak osciluje mezi zobrazivým figurálním malířstvím a rozvolněnou expresivní, abstrahující malbou, která zpřítomňuje autorův tvůrčí proces coby náhražku „chybějícího modelu“. Krajc byl zakládajícím členem umělecké skupiny Obr. V roce 2012 se umístil na 3. místě Ceny kritiky za mladou malbu, v roce 2007 vyhrál v Madridu cenu Art Competition Seat Arte Emocion a v roce 2009 zvítězil v soutěži Arskontakt.

Kurátor: Pavel KubesaFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pasta Oner & Martin Krajc: GOLDEN BOYS