Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pandora’s Vox – Veronika Holcová, Sandra Vásquez de la Horra a Klara Kristalova

Do 1.11.2015 bude v Colloredo-Mansfeldském paláci, Karlova 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Pandora’s Vox – Veronika Holcová, Sandra Vásquez de la Horra a Klara Kristalova.

Výstava s názvem Pandora’s Vox (Pandořin hlas) představuje dílo tří umělkyň s velmi rozdílnými osudy: Češky Veroniky Holcové (* 1973), chilské autorky žijící v Berlíně Sandry Vásquez de la Horra (* 1967),  a švédské umělkyně Klary Kristalové (* 1967), narozené v Československu.
Současnou výstavu v Galerii hlavního města Prahy předznamenala společná prezentace malířky Veroniky Holcové a autorky kreseb Sandry Vásquez de la Horra v Curychu v roce 2013. Toto kongeniální spojení nyní v Colloredo-Mansfeldském paláci obohatily prostorové realizace sochařky Klary Kristalové. Zmíněná curyšská výstava nesla jméno jednoho z obrazů Veroniky Holcové Lilith, podle vtělení ženských démonů z mýtů starověké Mezopotámie a archetypální postavy židovské apokryfní mytologie – převtělení hada z ráje. Lilith, jakožto symbol ženské individuality a nezávislosti, je také stěžejní součástí naší výstavy, která však sama dostala název podle jejího typologického protějšku z řecké mytologie, Pandory, rovněž považované za původkyni zla a utrpení ve světě.
„Pandořin hlas“ je společnou metaforou pro tvorbu umělkyň, jejichž díla vypovídají o genderových
stereotypech, potlačených traumatech, nenaplněných touhách a nutkavých představách, ale i o nesvobodě a nemožnosti vystoupit z kruhu, překročit vymezený rámec ženského osudu v dané kultuře. Přestože každá z autorek vychází z jiného kulturního zázemí a z odlišných životních zkušeností, objevují se v jejich převážně figurativní tvorbě společné existenciální prvky. Všudypřítomná dramatičnost a snaha pomocí příběhu subjektivně reagovat na deformovanou společenskou realitu vychází mimo jiné ze silného pouta k mýtům a k literatuře. Společná jsou rovněž obecná témata ženské identity – dětství, dospívání, sexualita, mateřství, ale i otázky stárnutí a smrti. Právě tyto motivy rámcově určily členění expozice v Colloredo-Mansfeldském paláci. Mezi tvorbou vystavujících autorek existují navzdory odlišným východiskům i výtvarnému názoru velmi zřetelné paralely, které jsou dokladem univerzální povahy určitých životních zkušeností a jejich prožívání napříč geografickým a politickým dělením světa. S různou intenzitou, avšak podobně přesvědčivě se vyjadřují k sociální, genderové a rasové rovnoprávnosti stejně jako k vlastním intimním prožitkům a vzpomínkám. Časté metamorfózy lidské postavy do zvířecí či rostlinné podoby s četnými ikonografickými odkazy umocňují ambivalentní vyznění děl, oscilujících, podle naturelu autorek, mezi komikou a tragikou. Zatímco Sandra Vásquez de la Horra vkládá do svých sociálně zaměřených kreseb nezpochybnitelnou ironii a nadsázku, obrazy Veroniky Holcové i objekty Klary Kristalové reprezentují svá témata s až moralizující vážností, s jakou se setkáváme například v dílech dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena nebo v Kytici Karla Jaromíra Erbena.
Pandora’s Vox je první výstavou, propojující díla Veroniky Holcové, Klary Kristalové, představené již loni samostatnou výstavou v pražské soukromé galerii, a Sandry Vásquez de la Horra, přičemž posledně jmenovaná umělkyně je na území České republiky prezentována vůbec poprvé.

Kurátorka výstavy a autorka koncepce: Terezie Zemánková
Spoluautorka koncepce: Monika Doležalová

Doprovodné programy k výstavě:

Kurátorská prohlídka s Terezií Zemánkovou: út 11. 8. v 18.00
Autorská prohlídka s Veronikou Holcovou: st 27. 8. v 18.00

Víkendové výtvarné workshopy nejen pro rodiny s dětmi
so 3. 10. 13.00–18.00 Metamorfózy za zrcadlem
so 24. 10. 13.00–18.00 Na dně Pandořiny skříňky

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory:
ne 8. 11. 15.00–18.00 Autoportrét a identita

Podstatou výtvarných reakcí na výstavu bude zaměření na figurální náměty a osobní prožitkovou formu autoportrétu. Zásadními tématy se pro nás stanou sebereflexe, tělesnost, moment uvědomění si vlastní existence a proměny identity v různých fázích života. Prostřednictvím velkoformátového zrcadla a kresby na transparentní fólii vytvoříme záznam vlastní podoby. Díky imaginaci a vizuální deformaci se podoba vzniklých autoportrétů může přiblížit až k určité formě zvířecí či rostlinné metamorfózy nebo také k abstrakci. Výslednou kresbu bude možné ještě nejrůzněji dotvářet (formální a obsahové posuny, osobní odkazy, symboly, metafory, šifry, texty). Půjde tedy o určitou „interpretaci“ sebe sama. Kromě kresby a malby budeme vytvářet i 3D díla.

Víkendové programy vznikají jako součást oblíbeného cyklu „Tvořivé dialogy s uměním“ a jsou určené
dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných.
Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.
Rezervace do 16.00 předchozího dne (není podmínkou účasti).

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné
výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti
konkrétním požadavkům každé školy.
Rezervace nutná
Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč
Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.czFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pandora’s Vox – Veronika Holcová, Sandra Vásquez de la Horra a Klara Kristalova