Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Otto Schmidt: Žena roku

21. 4.-25. 5. / Latin Art Gallery / Fotografie

Do 25. 5. 2016 bude v Latin Art Gallery, Jungmannova 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Otto Schmidta: Žena roku.

Nález části fotografické pozůstalosti vídeňského fotografa Otto Schmidta (1849 – 1920) nám dovoluje nahlédnout na podoby Ženy na přelomu 19. a 20. století. Ta byla v podobě portrétů a aktů zachycena přednostně v obrazech Vídeňanek.
Otto Schmidt doplňoval svou profesi fotografa hledáním a nalézáním podob zobrazování ženského těla. V podunajské habsburské monarchii spolu s dalšími fotografy uváděl na scénu fotografický akt. Ty se stávaly například pro výtvarníky vyhledávanou kompenzací za živý model. Fotografické studie aktu stále častěji nahrazovaly skicování. I samotní malíři a sochaři si osvojili fotografické znalosti, aby nebyli závislí na dodavatelích a upřednostňovali spolupráci s vlastními modelkami.

chozí matricí pro vystavenou kolekci jsou původní zachované skleněné desky, jejichž záznam byl převeden do digitálního tisku. Všechny fotografie vypovídají o skutečnosti, že byly vytvořeny rukou poučeného fotografa s tvůrčí i výtvarnou invencí. Část z vystavených fotografických předloh byla publikována ve své době rovněž v knižní podobě ve francouzském (Paris) a německém jazykovém prostoru – příkladem Die Schoenheit der Frauen (Půvab žen), Neue Folge, Berlin (kolem) 1900, 312 stran. Fotografické práce Otto Schmidta jsou zastoupeny ve středoevropských sbírkových fondech včetně Albertiny (Wien).

Idea a realizace / Jaroslav Kolář a Ivo BartečekFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Otto Schmidt: Žena roku