Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Otto Placht a Francisco Itriago: Krajiny

22. 6.-12. 7. / Latin Art Gallery / Malba

Do 12.7.2017 bude v Latin Art Gallery, Jungmannova 3, Praha 1, přístupná výstava obrazů Otto Plachta a Francisca Itriago: Krajiny.

Otto Placht (1962) Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér malby Jiřího Načeradského (1982 – 1988), u něhož působil i jako asistent. Od roku 1993 střídavě pobývá v Čechách a v Peru, kde byl hostujícím profesorem na Escuela de Pintura Amazonica v Pucallpě. Přednášel na Florida International University a v Espaęola Way Arts Center v Miami. V obrazech Otto Plachta je příroda – džungle tím, co spojuje vzdálené světy ve vnitřní dimenzi vnímání reality. Jeho cesta je objevováním sebe sama v prostředí, se kterým souzní v životní energii… Jeho život je pohybem mezi světadíly, užívá volnosti a možností srovnání, stává se vyslancem v jiné realitě a exotem v rodné zemi. Jeho obrazy nejsou vyjádřením rebelského, originálního postoje v nazírání současného světa, jsou svědectvím procesu jeho vnitřní proměny. Jsou nástrojem této komunikace. Byly inspirovány životem mezi indiány v peruánské Amazonii i prožitky ve změněném stavu vědomí…

Text Raquel Baloira o Franciscovi Itriago:

Umění těchto děl je vnímáno až jako dopad na toho, kdo jej vnímá, a to nikoliv pouze prostým sdělováním, nýbrž svou silou probudit v člověku údiv nad tím, co samotné dílo nabízí.Přestože si Francisco Itriago nepřeje hovořit o svém díle –neboť, jak říká, by jeho sdělení mohlo vést ke ztrátě smyslu pro dobrodružství- ve všech jako krajinomalbách jsou odkrývány náhodné a šílené tahy štětcem, jež vznikají jako reakce na slova znějící v těle. Následně jsou předána divákovi jako stopy zanechané na plátně.Rozmístění a samotná struktura, stejně jako barevnost nevycházejí z žádného učení ani překladu přírody. Je zde jako se neustále opakující malířské gesto dotlačené k samotnému limitu právě v okamžiku, kdy se ojevují linie. Tyto by se mohly jevit jako pokus o nastolení pořádku tam, kde je vše zmítáno chaosem, a vznikají tak náznaky obrazů v obrazech. Kompozice čar naznačuje nutnost rozložit tuto vnitřní logiku věcí, která v obrazech spočívá a tento rozklad se stává motorem pro vedení jednotlivých čar.Výsledné dílo nenáleží pouze do oblasti percepční, tedy vnímatelské, avšak také není jen pouhou reprezentací. Jde tu o vzezření nedělitelná na vědění a smysl.Malby Francisca Itriaga nejsou významné tím, co říkají, nýbrž tím, co zamlčují, skrývají, neverbalizují. Nechat se unést touto vábničkou je podmínkou pro odhalení umělcovy pravdy: písmo je pouhé přání, okamžik hledání, je to přítomnost nepřítomna.

Raquel Baloira.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Otto Placht a Francisco Itriago: Krajiny