Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ota Janeček (1919 – 1996): „Nic než příroda“

5. 4.-7. 5. / Galerie Moderna / Malba

Do 7.5.2017 bude v galerii Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Ota Janeček (1919 – 1996): „Nic než příroda“.

Výstava obrazů, kreseb, plastik a grafických listů malíře Oty Janečka /1919 – 1996/ potvrzuje to, že základním inspiračním zdrojem Oty Janečka byl hluboký citový vztah k přírodě. Po období kubismu /40. léta /, jež Otu Janečka přivedl k novému výrazovému elementarismu, který zúročil ve svém následujícím výtvarném období Trav a Ptáků, přichází dočasné realistické pojetí zachycení skutečnosti.
Počátek 60. let se vyznačuje postupnou transformací vegetabilních prvků, jež vyúsťuje v Tvary, které jsou v podstatě obrazovou paralelou základních stavebních prvků hmoty.
S nástupem 70. a 80. let se v malířově díle otevřely možnosti slohové syntézy, tvořivým způsobem shrnující náměty /figura, ptáci, příroda/ a výtvarné postupy dosavadní Janečkovy dráhy, akceptující ve své výrazové jednotě poetické založení Janečkova výtvarného typu.
Obrazy, kresby a grafické listy z let 1943-1989 právem patří mezi vrcholy české výtvarné scény druhé poloviny 20. století.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ota Janeček (1919 – 1996): „Nic než příroda“