Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Orbis naturalis pictus – Přírodní motivy v tvorbě J. a L. Knotkových

5. 4.-25. 9. / Poštovní muzeum / Ilustrace

Do 25.9.2016 bude v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1, přístupná zajímavá a rozsáhlá výstava Orbis naturalis pictus – Přírodní motivy v tvorbě J. a L. Knotkových.

Poštovní muzeum v Praze je mimořádně uzavřeno v termínu 1.8.- 31.8. 2016

Poštovní muzeum v Praze otevírá novou výstavu, která uvede návštěvní- ky do ilustrovaného světa přírody prostřednictvím díla manželů Jaromíra a Libuše Knotkových, uznávaných umělců ve výtvarném oboru vědecké kresby. Jsou zde prezentovány jak jejich práce spojené se známkovou tvorbou, tak i ilustrace z odborných a populárně naučných přírodovědných knih. Manželům Knotkovým se v jejich díle daří spojovat vědu a umění, velký důraz kladou na faktickou přesnost i estetické vyznění. S největší pečlivostí zachycují anatomické proporce a charakteristické druhové znaky zobrazovaných živočichů. Knotkovi jsou autory řady emisí poštovních známek, první z nich společně vytvořili v roce 1996. Zvláštní pozornost si v tomto ohledu zaslouží tematický celek mapující chrá- něné krajinné oblasti České republiky. Manželé Knotkovi tak svým dílem navazují na důležitou úlohu vědecké ilustrace jako zprostředkovatele vztahu člověka k životnímu prostředí. Výstava je rozdělena do čtyř hlavních tematických oddílů: země, vzduch, voda a chráněné krajinné oblasti. Zastoupena je především exotická i regionální fauna, v menší míře pak flóra a drobný hmyz. Návštěvníci se mohou také těšit na trojrozměrné exponáty živočichů zapůjčené Zoologickou zahradou hl. města Prahy, Národním muzeem v Praze a Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě. Kromě drobných savců žijících na území České republiky a exotických papoušků budou k vidění například preparáty sklípkanů a hrabáče kapského, jehož živý, avšak vyhynutím ohrožený živočišný druh je k vidění v pražské ZOO. Pro navození autentické atmosféry budou návštěvníky provázet zvuky přírody a hlasy zvířat. Výstava bude doplněna programem zahrnujícím dětské výtvarné dílny a populárně naučné přednášky.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Orbis naturalis pictus – Přírodní motivy v tvorbě J. a L. Knotkových