Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ondřej Růžička: Svatí mučeni touhou

8. 8.-13. 8. / Q Cafe / Malba

Do 13.8.2017 bude v Q Cafe, Opatovická 12, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Ondřeje Růžičky: Svatí mučeni touhou. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Již po druhé se představuje umělec v prostorách Qcafé. Tématem výstavy je, jako již tradičně v jeho tvorbě, člověk, ovšem tentokrát člověk v roli svatého mučedníka.

Výstava je souborem obrazů na kterých vždy ústřední postava právě pořizuje fotografii sebe sama v zrcadle. Obrazy jsou malovány podle fotografií volně přístupných na internetu. Umělec tak u obrazu diváka staví do roviny zrcadla, když se dívá na postavu právě pořizující fotografii sebe sama v zrcadle a zároveň však je tato fotografie ještě namalována na plátno. Nejedná se tak o portrét člověka, ale o portrét fotografie. Kolem hlavní postavy jsou potom drobné kresby lidí a roztodivných věcí. Je to právě fantazijní svět za zrcadlem, ve kterém se fotografovaný a zároveň fotografující se nachází. Jsou zde přítomné jeho sny, touhy a obavy, které s sebou vzniklá fotografie přinese. Obraz je relikviářem touhy, kterou pořízený snímek vyvolává. Vizuální a barevná stránka obrazů odkazuje ke klasickým náboženským obrazům Byzance a evropského středověku právě adorací ústřední postavy svatého, umučeného a také přehnanou barevností..

Výstava je jen letní hříčkou, která ukazuje krásu každého člověka, krásu hravosti lidského konaní a krásu tužeb jimiž je hnán a za nimiž se člověk žene…Fotografie z výstavy