Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Olga Szymanská: Rytmem verše zrozená (průřez celoživotní tvorbou)

Do 7.11.2017 bude v paláci YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, denně od 8 do 20 hodin, zdarma přístupná v pasáži výstava Olgy Szymanské: Rytmem verše zrozená (průřez celoživotní tvorbou).

Výstava -kreseb a grafik, vystavených poprvé /ilustrací a fotografií i s verši /knih, textů, materiálů /předmětů a atributů z osobního archivu.

Olga Szymanská
Básnířka – Fotografka – Autorka pořadů – Publicistka
Vzdělání umělecké a výstavní zkušenost zúročila v pořadech pro Český rozhlas o umělcích-osobnostech. Novinářské v článcích o výstavách výtvarného umění a kultuře, v nichž spojuje stránku vizuální s hudební a -díky důkladné průpravě a diplomu Profesional Terapeut Reiki- se stránkou duchovní. Oceněna Českou asociací novinářů a publicistů cestovního ruchu-1. místo (text Z kamene pramen rodu), Společností Sherlocka Holmese-Čestné uznání (báseň Homage S. H.). Porotkyně festivalů a literárních přehlídek, například EKO-Film Český Krumlov, Náchodská Prima sezóna. Členka Umělecké besedy, výtvarné skupiny GAMA. Zastoupena ve sbornících poezie, v knihách, například Zanechali stopu-Osobnosti města Náchoda, O lidech v Beskydech, pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech I, II. Vzdělání knihovnické prohloubilo autorčin vztah k literatuře a ke knize.
Z touhy po tajemnu a poetice vytvořila básnické sbírky: Muž s křídlem (il. J. Benedikt), Znamení torza (il. J. Samek), Prostor světla (il. B. Waageová), další tři: Návraty-Náchodu, Rytiny-Kříž kamene a pramene Beskyd, Verše ticha doprovodila vlastními fotografiemi (u poslední knihy snímky odborníky zvány foto-grafikami), které umocňují autentičnost básnických výpovědí. Výstavy fotografií i ve spojení s působivými verši mají značný ohlas. /Svou tvorbou autorka v sobě uchovává odkaz otcova kraje výtvarníků a literátů východních Čech s láskou k současnému umění a k jazzu a zároveň matčin odkaz krajiny Beskyd s láskou k tradici a rodovému původu předků. A s obdivem k architektuře Dušana Jurkoviče v obou krajinách je v sobě pojí v krajinu jedinou – KRAJINU SVÉHO SRDCE. (sto)

ukázka výstavy O. S.=  http://uposlednihosoudu.cz/fotogaleria.phpFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Olga Szymanská: Rytmem verše zrozená (průřez celoživotní tvorbou)