Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Naostro – studenti školy Michael

5. 6.-30. 6. / Galerie 1 / Fotografie

Do 30.6.2018 bude v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, zdarma přístupná výstava Naostro – studenti školy Michael.

Studenti Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael se aktuálně představují široké veřejnosti v Galerii 1.

Přehlídka nazvaná NAOSTRO prezentuje neotřelou tvorbu autorů nastupující umělecké generace. Zastoupeny budou absolventské práce studentů VOŠ. Návštěvníci se tak seznámí nejen s grafickými projekty či velkoformátovými fotografiemi, ale díky projekci rovněž s krátkometrážními filmy letošních absolventů.

Galerii 1 provozuje MČ Praha 1 a slouží především začínajícím mladým tvůrcům. Starosta této městské části Oldřich Lomecký převzal nad akcí záštitu.

Škola Michael již více než dvě desetiletí vychovává odborníky pro oblast reklamy a užité umělecké tvorby. Středoškolské vzdělávání rozšířila Vyšší odborná škola se vzdělávacím programem Multimediální tvorba v reklamě se zaměřeními:

Animace a digitální postprodukce – vychází vstříc poslednímu trendu v televizním, filmovém a reklamním průmyslu po vysoké poptávce po odbornících na animaci a zpracování obrazu.

Fotografická tvorba – zaměřena na všechny významné oblasti fotografie, na práci s modelem, na reportážní a dokumentární fotografii a následnou aplikaci dovedností v komerční sféře.

Grafický design – strukturován do jednotlivých bloků, přednášek, workshopů, studenti získávají i mezioborové znalosti potřebné k realizaci zajímavých komerčních zakázek.

Produkce – studenti si osvojí principy a fungování oboru a stanou se samostatnou a funkční složkou týmu u filmu, v televizi, reklamě nebo při realizaci fotografického či grafického díla.

Design interiéru – rozvíjí kreativitu a fantazii, studenti získají dovednosti z technického kreslení, vytváření návrhů, naučí se kresebné studie převést do počítačové podoby a výroby.

Filmová tvorba – seznámí s jednotlivými tvůrčími profesemi – režií, kamerou, střihem, zvukem a jejich úlohou při realizaci audiovizuálního díla s akcentem na reklamní tvorbu.

Scenáristika a mediální komunikace – sepětí scenáristického a novinářského řemesla má v našem prostředí dlouhou tradici a historie dokládá užitečnost takového spojení.

Od akademického roku 2016/17 se uchazečům otevírá rovněž možnost bakalářského studia na Vysoké škole kreativní komunikace Michael, v jejímž oborovém portfoliu je zaměření Vizuální a Literární tvorba.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Naostro – studenti školy Michael