Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž mistrovská díla Vlastimila Košvance

7. 5.-6. 6. / České centrum / Malba

České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1, je jedno ze tří míst, kde se do 6.6.2015 koná první pražská výstava Vlastimila Košvance od jeho úmrtí v roce 1961.

Košvanec, považovaný za vytříbeného malíře a portrétistu, je vyhledáván zejména díky malířské technice a nezaměnitelnému stylu. Ve své době prosazoval určitý umělecký názor, zaváděl novou módu, inspiroval a sváděl půvabem, kterému podléhaly vyšší vrstvy a bohatá pražská společnost. Košvanec portrétoval členy aristokracie, podnikatele a intelektuály. Jeho obrazy nesou pečeť zjitřené doby, v níž žil, a zároveň nastavují jedinečné zrcadlo současné veřejnosti.

První pražskou výstavu autora od jeho úmrtí v roce 1961 připravujeme ve spolupráci s Italským kulturním institutem, Národním muzeem v Praze a italským Museem Martinengo ve Villagana, jež vlastní největší sbírku Košvancových děl. Jeho obrazy byly vystaveny v roce 2012 pod záštitou ČC Milan jako součást stálé expozice muzea v Paláci Medici Riccardi ve Florencii, které věnovalo figurativní malbě Hynaisova žáka a dnes téměř zapomenutého českého malíře pět sálů. Na podzim 2014 se výstava Košvancových děl konala v Českém centru v Miláně a poté za velkého úspěchu a obrovské návštěvnosti v pevnosti Priamar v Savoně.

Výstava v Praze bude obsahovat více než 20 děl se sbírek italského Musea Martinengo, která budou doplněna o obrazy ze sbírek Národního muzea v Praze.

Díla budou vystavena na třech různých místech:

České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1
8. 5. – 6. 6. 2015
Italský kulturní institut, Šporkova 14, Praha 1
7. 5. – 7. 6. 2015
Národní muzeum – Museum Bedřicha Smetany, Novotného lávka 1, Praha 1
7. 5. – 7. 6. 2015

Vlastimil Košvanec (Praha, 1887 – 1961) se svou malbou přihlásil na přelomu 18. a 19. století k francouzské tradici impresionismu a symbolismu. V následujících létech v jeho tvorbě převládl expresionismus vlastní středoevropské malbě. Jeho život je silně spjat s hlavním městem České republiky – Prahou. Vystudoval Akademii výtvarných umění pod vedením výborných malířů Vojtěcha Hynaise a Vlaha Bukovace. Jeho styl se vyvíjel i díky četným cestám po evropských zemích jako jsou Itálie, Francie, Holandsko, Rakousko, Německo, Jugoslávie, Černá Hora a další. Od roku 1929 byl členem uskupení Umělecká Beseda. Poválečný vzestup komunistické strany znamenal pro Košvance obvinění z kolaborace, což mu následně vyneslo uvěznění a vyloučení ze Spolku výtvarných umělců. Všechny tyto životní zkušeností, včetně úmrtí jeho manželky, vyústilo v hospitalizaci na psychiatrické klinice. Navzdory všem překážkám pokračoval v tvorbě až do své smrti v roce 1961.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž mistrovská díla Vlastimila Košvance