Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Mistr Jan Hus a jeho svět

25. 6.-30. 6. / Národní archiv / Historie

Pouze do úterý 30.6.2015 bude ve výstavní síni Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec, zdarma přístupná menší ale velmi zajímavá výstava „Mistr Jan Hus a jeho svět“. Otevřeno 10 – 17 hodin. Na výstavě samotné je přísný zákaz focení, zde pouze několik ukázek z panelové výstavy v předsálí.

Záměrem této výstavní akce je důstojným způsobem připomenout 600. výročí Husova upálení. Expozice má komorní charakter, přesto soustřeďuje historicky nejvzácnější dokumenty z fondů a sbírek Národního archivu, rámcově spojené s Husovým působením a dobou, v níž žil.

Ideové jádro výstavy tvoří dva exponáty. Na prvním místě kališnický Litoměřický graduál (kniha s liturgickými zpěvy), pořízený před rokem 1517, s monumentálními vyobrazeními mistra Jana Husa před kostnickým koncilem a na mučednické hranici 6. července 1415. Druhým klíčovým exponátem bude faksimile tak zvaného stížného listu české a moravské šlechty proti Husovu upálení z 2. září 1415, zaslaného kostnickému koncilu. Jedná se o mistrovsky provedenou kopii jednoho z klíčových dokumentů českých dějin, vyhotovenou podle originálu zachovaného v Univerzitní knihovně v Edinburgu ve Velké Británii. Faksimile vzniklo roku 2008, díky prostředkům poskytnutým Ministerstvem vnitra České republiky.

Litoměřický graduál, jeden z největších uměleckých a kulturních skvostů dochovaných na území České republiky bude doslova šperkem celé expozice. Jeho obsahem (kromě liturgických zpěvů) jsou monumentální vyobrazení mistra Jana Husa před kostnickým koncilem a na mučednické hranici 6. července 1415. Graduál patří k nejcennějším uměleckým a kulturním pokladům, o které pečují archivy České republiky. Monumentální kališnický graduál o váze téměř 60 kg, šířce 55, délce 76,5 a výšce 28 cm vznikl před rokem 1517. Jeho výzdoba představuje vrchol závěrečného období knižního malířství doby jagellonské v Čechách. Před vystavením bude šetrně restaurován. Restaurátorské zásahy však budou minimalizovány a směřovány převážně k zajištění barevné vrstvy bohatě iluminované výzdoby, proti jejímu dalšímu opadávání. Nezbytné bude doplnění ztracených prvků kování. Restaurátorské práce budou probíhat v oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu. Exponát zapůjčil do Národního archivu Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Litoměřice.

Pozoruhodný je nejen stížný list proti upálení mistra Jana Husa, prezentovaný formou faksimile, ale zejména poměrně neznámá kostnická reakce na něj, předvolání k soudu pro české šlechtice. Listina byla 9. května 1418 veřejně vyhlášena v Kostnici a přibita na dveře kostela sv. Štěpána a poté katedrály Panny Marie (viz otvory při horním okraji listiny).

Kolem těchto ústředních exponátů budou v podobě symbolické mozaiky veřejnosti prezentovány další archivní unikáty přibližující „Husův svět“. Půjde například o listiny z fondu „Archiv České koruny“, národní kulturní památky, předložené přímo králi Václavovi IV. v souvislosti s pozváním na církevní koncil v Pise, který předcházel kostnickému koncilu. Nenahraditelné dokumenty připomenou osobnost Husova nejbližšího druha, mistra Jeronýma Pražského, upáleného v Kostnici roku 1416, přiblíží pražskou univerzitu – konkrétně kolej polské královny Hedviky, duchovně spojenou s Betlémskou kaplí a jejím správcem Janem Husem, představí jednoho z horlivých Husových stoupenců z řad drobné šlechty – králova služebníka Jana Žižku z Trocnova a další historické skutečnosti.

Výstava mimořádně bohatá na archivní unikáty, vůbec poprvé seznámí širokou veřejnost s nejvýznamnějšími historickými dokumenty k husovské problematice, které jsou uloženy ve fondech a sbírkách Národního archivu a Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Nejcennější exponáty byly převezeny do Výstavního sálu Národního archivu za asistence ochranné služby Policie ČR.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Mistr Jan Hus a jeho svět