Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Miroslav Straka: Fůra věcí je vzhůru nohama a život jde dál

18. 4.-24. 4. / Restaurace Bastion / Socha

Do 24. 4. 2017 bude v restaurantu Bastion, Horská 4, Praha 2 (a na jeho terase), přístupná výstava soch Miroslava Straky: Fůra věcí je vzhůru nohama a život jde dál.

Miroslav Straka

Narodil se v roce 1953 v Uherském hradišti a v tomto městě absolvoval na Střední
uměleckoprůmyslové škole obor design. Na středoškolské kvalifikaci navázal o rok
později studiem na PdF UP, kde získal aprobaci k výuce matematiky a výtvarné
výchovy na základních školách. Celý život se věnoval pedagogice, a to do roku
1995 jako učitel, následně v roli školního inspektora. Nyní je ředitelem
Olomouckého inspektorátu. Poměrně slibná kariéra mu nevzala chuť k tvořivé
práci, kterou projevoval už v dětství. Zabývá se malířskou a sochařskou tvorbou,
výtvarnými návrhy a designem. Své práce vystavuje s jistým ostychem, ač je v nich více invence, než se běžně vyskytuje u ryzích profesionálů. Je zřejmé, že tvoří z přetlaku a nikoli z nezbytnosti. Obrazy jsou
znamenány abstrakcí, vůči divákům jsou spíše laskavé, protože si nenárokují, aby
byly analyzovány utajenými měřítky a vykonstruovanými soudy. Prostě jsou a
nabízejí docela slušnou paletu variací, takže neunaví.

Sochařská tvorba je založena na skulpturálním zhodnocení dřeva, z něhož je
zřejmá objemová podobnost s přírodou. Ta je umocněna následně kovem, většinou
tenkými pláty a pásky, často modelovanými do detailů, jimiž je „dřevo“ do námětu
perfektně zakotveno. Kontrast dřeva a kovu má svou vyjadřovací sílu, takže
Strakovy objekty Hmyz, Býk, Býček, Kůň, ale i Okno, Křídlo, Hlavy či Pegas jsou
nejen čitelné, ale pozitivně objevné, čímž se chce říci, že jsou úsměvné. Na
detailu jsou založeny objekty Červené rty, tři hroty a další objekty. Lze těžko
předvídat, kam se Straka jako tvůrce „napře“. Logika jeho tvoření však napovídá,
že zůstane spjat s realitou a že se dopracuje k sochařským metaforám. Na takovou
tvorbu mnoho sochařů nemá, takže natrvalo zůstanou solitérem. To je koneckonců
předpoklad i k úspěchu.

Bohumír KolářFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Miroslav Straka: Fůra věcí je vzhůru nohama a život jde dál