Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž mezinárodní výstavy Flaesh

30. 9.-3. 1. / Galerie Rudolfinum / Instalace

Do 3.1.2016 bude v Galerii Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1, přístupná mezinárodní skupinová výstava Flaesh.

Vystavují: Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlinde De Bruyckere, Kiki Smith a Louise Bourgeois

Tématem vybraného souboru děl pěti umělkyň je figurální tvorba v nejrůznějších technikách a materiálech rozvíjející esenciální úvahy o individuální identitě člověka, odrazu vnitřního života, existenciálních maxim, jemném předivu emocí. Výstava klade otázky, jakou funkci a roli má lidské tělo v současném umění, zda je ještě jeho obrazem, nebo stále více projekční plochou vnitřního života, jaké obsahy a novodobá dogmata si do podoby člověka promítáme, zda může být zástupným motivem k vyjádření těžko uchopitelných duševních strázní i radostí, či zda a jak může figura zrcadlit vypjaté emoce plynoucí z neodvratných dějinných zlomů nebo osobních tragédií?

V oblasti výkladu se budeme pohybovat jen ve volných paralelách, kdy možnosti interpretace vychází buď přímo z vývoje každé jednotlivé umělkyně, nebo/a z pojmenovávání shod a rozdílů v uměleckém výrazu mezi nimi. Pět samostatných prezentací, pět individuálních cest, které mají rozdílná východiska, nestejný průběh, trasu i směr, ale zároveň každá z nich může působit a fungovat jako interpretační klíč pro některá další, paralelně představená díla ostatních.

Výstava, nesoucí záměrně dvojznačný titul Flaesh, byla připravena v úzké osobní spolupráci s jednotlivými autorkami, jejich ateliéry a galeriemi. Dílu každé z umělkyň je věnován jeden výstavní sál ve formě samostatné expozice. Kolekce více než šedesáti soch, kreseb, akvarelů, výšivek a instalací nabízí přehled o významných kapitolách tvorby vybraných autorek. Všechny instalace jsou doplněny o videoprojekce rozhovoru s umělkyní, které vsazují vystavená díla do širšího interpretačního rámce a souvislostí a zároveň dávají divákovi možnost nahlédnout do jejich myšlenkového světa. Výstavu doprovází katalog (v češtině a angličtině) s úvodním esejem kurátora výstavy, Petra Nedomy, a reprodukcemi všech vystavených děl.

Doprovodný program

Komentovaná prohlídka výstavy s lektorem
FLAESH
15. 10. 2015, 18.00
Galerie Rudolfinum

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem
FLAESH
29. 10. 2015, 18.00

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem
FLAESH
12. 11. 2015, 18.00

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem
FLAESH
26. 11. 2015, 18.00
Galerie Rudolfinum

Marie Rakušanová – přednáška
FLAESH
10. 12. 2015, 18.00
Galerie Rudolfinum

Martin Jiroušek – přednáška
FLAESH
17. 12. 2015, 18.00
Galerie RudolfinumFotografie z výstavy