Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martina Smutná: Prohra

Do 30.7.2017 bude přístupná v Karlin studios, Prvního pluku 2, Praha 8 (kousek od Florence v objektu bývalých kasáren za Negrelliho viaduktem), zajímavá výstava Martiny Smutné: Prohra.

Text: Matěj Pavlík, Lucie Rosenfeldová

Lze několikrát záměrně vyprázdněný patern „současné malby“ číst sociálně? A kde se vyjevuje gendrová asymetrie v práci s abstrakcí? Martina Smutná začíná reflexí podmínek práce druhého i své. V instalaci konfrontuje paterny předmětů spojovaných s reproduktivní prací s abstrací současné malby, která se naopak k reproduktivností hlásí jako k autorskému postoji.
Příběh paní Jany, která pracuje v prádelně, prosakuje v řetězení obrazů a objektů. Ocitáme se v okamžiku zastavení, sejmutí utěrky z madla.Fotografie z výstavy