Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Salajka: Zombie Rituals

1. 11.-30. 11. / White Pearl Gallery / Malba

Do 30.11.2018 bude ve White Pearl Gallery, Dittrichova 5, Praha 2, přístupná hustá a velmi zajímavá výstava Martina Salajky: Zombie Rituals.

Kurátor výstavy Radek Wohlmuth

Nový výstavní projekt malíře a grafika Martina Salajky (1981) Zombie Rituals, vytvořený pro pražskou White Pearl Gallery, volně navazuje na výstavu Somnambul z konce minulého roku. Jestli v jejím rámci vizualizoval především noční krajiny – přírodní i architektonické, zde se direktně zaměřuje na téma městské džungle. Urbánní obrazy dál zůstávají naplněné temnotou, kterou občas rozstřelí dramatické osvětlení v prudké barevnosti. Hlavním motivem se už ale stávají obyvatelé měst “ensorovského” rodu, které zachycuje jako hypnotizovaný mnohohlavý dav bez individuálních znaků zbavení vlastní vůle. Jakkoli jeho nové expresívní práce malované posunutým “nervním” rukopisem nepopírají odkaz tradiční dekadentní estetiky, zůstávají zcela ukotvené v prostoru dnešní každodennosti. Vždyť horor není nejčastěji nic jiného, než to, co běžně žijeme. Stačí zhasnout.

Martin Salajka (*1981) prošel na cestě za svým malířským rukopisem ateliérem Petra Veselého na FaVU a školou MIchaela Rittsteina na AVU v Praze. Uvěřitelnost jeho fantaskních obrazů spočívá především v tom, že nepřestává malovat to, co vidí kolem sebe. Svůj život dělí mezi pobývání v přírodě, která ho vrací k tomu, co člověka přesahuje, a ve městě, kde je většina aktivity postavená na sebepotvrzování vůči jiným lidem. Tato bipolární zkušenost splývá v dvojjedinost, která otevírá jeho zvláštní druh magického vidění na pomezí reality a abstrakce. Nejde při tom jen o schopnost otevřít se navzdory tradovanému racionalismu, ale především adekvátně malířský zareagovat. Jinými slovy dešifrovat každodennost do její pravé podoby. V ideálním případě jsou mu nápomocní i osobní běsi. – Radek Wohlmuth
-🔥Radek WohlmuthFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martin Salajka: Zombie Rituals