Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Market Lamoš Žitňanská: Dimenze ženy

17. 1.-10. 3. / Café Kampus / Kresba

Do 10.3.2019 bude v Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Market Lamoš Žitňanské: Dimenze ženy.

Malířka Market Lamoš Žitňanská (1980) rodačka z Kroměříže je absolventkou VŠVU obor volné umění – malba v Bratislavě. Její dlouhodobá tvorba se profiluje různými směry. Výtvarný projev je široký, ale popsatelný. Tematicky se zabývá několika základními vzorci, ale jsou vždy citelné a vnímané s její osobou a prostorem v kterém žije. Na výstavě v Galerii Café Kampus se vrací k staršímu tématu, který ji znovu nadchnul. A to je vlastní tělo, tělesnost jako taková a ženskost z různých pohledů. Pro malířku malující převážně akrylem na plátno, tak toto téma dostalo svůj nový prostor a nádech pro větší spontaneitu a výtvarnou nahodilost. Tedy kresby a malby na této výstavě jsou jistou oponencí k její většinou čisté malířsko – grafické stylizaci na plátnech. Těžiště obrazů a děje v nich pramení z vlastní topografie životního časoprostoru a vztahů. Autoportrét i otisk autora. Niternost, obscese a význam v symbolice v okamžiku zastavení. Nebojí se použít své tělo jako nástroj pro vnímání reality divákem a rozvíjet tak prostor pro novou krásu a nemlčení. Citelnost útoků přes linii a lehkost barevného podkladu, řešení vrstevnatosti ploch. Vše je dále rozvinuto do lehké abstrakce s minimálním barevným zásahem, který však pro ni většinou hraje zásadní roli na plátně. Zde však svou barevnost limituje a získává tak nový prostor. Popisností ukazuje detail, který v momentu zastavení času, na platformě tématu i formátu, mění svou krásnou a čistou nejasnost v plynutí. Její tvorba je tematicky ukotvená v realitě, rozvíjí výtvarnou poetiku. Děje v obrazech vychází z faktického konkrétního podnětu. Směřuje k čistotě výrazu i formy, k minimalistickému tvarosloví a znakovému projevu s přesahem do grafického. Vystavuje samostatně i společně v Čechách a na Slovensku. Je zastoupena v soukromých sbírkách. Žije a tvoří v Praze.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Market Lamoš Žitňanská: Dimenze ženy