Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Marek Nenutil (Openmindz360) – Existenz2

21. 2.-19. 3. / The Chemistry Gallery / Malba

Do 19.3.2017 bude v The Chemistry Gallery, Bubenská 1, Praha 7 (vstup od Vltavy), přístupná zajímavá a hustá výstava obrazů a objektů Marka Nenutila (Openmindz360) – Existenz2.

Ve filmu eXistenZ slavného kanadského režiséra Davida Cronenberga se ústřední dvojice filmu dostane do podivného nebezpečí a již není schopna rozpoznat hranici mezi skutečností a virtuální realitou. V tomto filmu z roku 1999 ještě není virtuální realita zdaleka tak reálná jako v roce 2017, kdy v technologické oblasti bude jednou z největších změn, které nás v příštích pěti letech čekají.
Nemusíte si ale ani nasazovat virtuální brýle, stačí se podívat na obrazy Marka Nenutila, který používá také umělecký pseudonym Openmindz360, a dostanete se do bizarních kulis současného světa, v němž již je fakticky setřen rozdíl mezi skutečným a virtuálním. Marek Nenutil na svých plátnech režíruje svůj vlastní dokumentární film, který vykresluje současnou civilizaci, která je vystavena vlivu technologií, válečných konfliktů či ekologických katastrof a vytváří tak na obrazech surrealistické postmoderní hřiště, na kterém se stále něco děje a na němž vás stále může něco fascinovat.
Ponurá atmosféra obrazů je možná způsobena znechucením autora nad současným stavem lidské civilizace, možná jeho zdravotním stavem. Jednotlivé prvky obrazů spolu na první pohled nesouvisí, ale i v té největší spletitosti vytvářejí živý rej, u kterého se sami budete snažit rozpoznat hranici mezi skutečností a imaginací.
Svými malbami vám tak Marek Nenutil neustále nasazuje pomyslné virtuální brýle, aniž byste tuto moderní pomůcku museli skutečně použít. Formálně jsou Nenutilovy obrazy promalovanější, plastičtější, jejich perspektiva (kterou dříve v obrazech vůbec neměl) funguje na první pokus.
Výstavu doplňuje kolekce soch, které vypadají jako postavy, které vypadly z jednotlivých obrazů. Můžete si na ně sáhnout a skutečně je ucítíte. Nejsou totiž virtuální, ale skutečné. Nebo jste se jen sami už stali součástí některého z obrazů?

Výstava Existenz, ke které vychází také stejnojmenný katalog proběhla nejprve v prosinci 2016 ve Slezkoostravské galerii v Ostravě a její druhá část pak v únoru a březnu 2017 v The Chemistry Gallery v Praze.

Hudba na vernisáži:
Terezie Kovalova (violoncello)
DJ YadelFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Marek Nenutil (Openmindz360) – Existenz2