Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Marek Delong & Anna Slama – Femme Fatale Brewery

10. 8.-10. 9. / Karlin studios / Instalace

Do 10.9.2017 bude přístupná v Karlin studios, Prvního pluku 2, Praha 8 (kousek od Florence v objektu bývalých kasáren za Negrelliho viaduktem), zajímavá instalační výstava Marek Delong & Anna Slama – Femme Fatale Brewery.

« V kotlíku bublá slad, který dívka obezřetně míchá. Pára prostupuje jejími vlasy a pohrává si se stíny v šeru, které v zápalu tance vyzařují porozumění. Cítí že zraje, pomalu se do ní vlévá život a vitalita. Nikam ale nespěchá, ví, že mezi stíny je i jeden zlověstný. Neznámá negace, kterou však respektuje, protože ví že ona sama má velkou moc. »

Zpod rukou Anny Slamy a Marka Delonga povstávají monstra muzeální velikosti, které navozují šokově terapeutické deviantartové halucinace. Objekty vyvázané ze služebného postavení si berou zpět odpíranou pozornost. Metrážová látka, zátěžový koberec, kašírovaný papír, hliněný substrát, mosazné pláty. Materiály a techniky využívané příslovečnými “pracovními činnostmi” v mentálním nastavení emancipované “tvůrčí dílny” s nízkoprahovým smyslovým a emocionálním účinkem souvisí s fascinací manickým a nadšeneckým obráběním tradičních modelovacích hmot. Vzorem je práce s dřevem v sochařských contestech s motorovou pilou nebo zápas se železem v pseudostředověkém new age “uměleckém kovářství”. Zvolené prostředky odpovídají radikálně na anonymní hi-tech vycizelovanost umění první poloviny tohoto desetiletí. Především jsou však touhou po a zásluhou na návratu expresivity, romantické iluzornosti a lyrické smyslnosti.

Lumír NyklFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Marek Delong & Anna Slama – Femme Fatale Brewery