Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lukáš Kándl: Noemova archa

7. 9.-29. 10. / Strahovský klášter / Malba

Do 29.10.2017 bude ve Strahovském klášteře, Strahovské nádvoří 1. Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Lukáše Kándla: Noemova archa.

Motto: „Mým snem je, aby nadpřirozenost, zvláštnost, vznešenost a magičnost získaly větší prostor v našem životě a aby se krása a spiritualita staly naším životním přesvědčením.“

Po loňské skupinové výstavě hnutí „Libellule – renesance dneška“, jejíž je Lukáš Kándl vůdčí osobností, se absolvent ateliéru prof. Fišárka na pražské AVU trvale žijící od r. 1970 ve Francii vrací jako „pachatel na místo činu“ do ambitů Strahovského kláštera se svou autorskou výstavou na téma Noemovy archy, o které sám umělec říká:

„Rád si představuji, že v minulém životě jsem žil v Praze na dvoře Rudolfa II. a staral se o jeho přímo pohádkové sbírky zahrnující astrologické přístroje a pomůcky, návody na výrobu zlata či kamene mudrců či nám nesrozumitelné rukopisy plné vzorců vitriolu, ale také prazvláštní tvory, kteří mě do jisté míry přitahují.

Inspiraci získávám vcelku snadno. Mám pocit, jakoby nápady byly uloženy v obsáhlé duchovní knihovně s prakticky nekonečným množstvím knih a předmětů. Stačí jen do knihovny vstoupit, natáhnout ruku a představit si kompozici obrazu vnitřním zrakem, což je magické a zároveň velmi přirozené.

V mém díle najdete erotické subjekty, smyslnost, poesii, vtip a dokonce i špetku černého humoru.

Obrazy začínám tvořit nejprve v hlavě – pak už stačí je „jen“ přenést na plátno. Tato realizační fáze je samozřejmě nejdelší. Ve své tvorbě využívám komplexní klasickou techniku, jakou v současném oficiálním umění prakticky nenajdete. Ta je výsledkem dlouhodobého studia prací starých mistrů, jejichž technika byla přímo virtuózní.“

Přijďte se podívat na díla, před nimiž můžete postát či posedět, spočinout v harmonii s obrazem a zažít byť i jen na krátký čas výjimečné a zvláštní pocity při vlastním putování neobvyklým světem jakoby v živém snu.

Více o autorovi:

Vstupné na výstavu je součástí vstupenky do Strahovské obrazárny.Fotografie z výstavy