Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Klára Sedlo: Forged Rituals

2. 4.-22. 4. / Galerie Ščigol / Malba

Do 22.4.2019 bude v nově otevřené Galerii Michail Ščigol, Husinecká 17, Praha 3, přístupná zajímavá výstava Kláry Sedlo: Forged Rituals. Otevřeno út-pá 14 až 19.

Průvodní text kurátorky výstavy Ivany Beranové:

Klára Sedlo je nadšený divák. Pozoruje vše kolem sebe, barvy, tvary, lidi. Jejím největším inspiračním vzorem je symbolismus. Také má ráda ilustrace Cyrila Boudy, staré dřevěné místnosti s jejich praskoty, vůní minulých časů a vůbec obskurní kombinace čehokoli. Zajímá ji i kýč. Navzdory všem těmto atributům, které tak hezky zavánějí minulostí, je ovšem ráda analytikem a člověkem jasné mysli. Ráda dochází k podstatě věcí. Při tvorbě samotné se analýzou nicméně nezabývá. Dává volný prostor intuici a jistým způsobem již předzpracované vizi. Vize si zaznamenává do skicáků a ty, které ji nejvíce zaujmou, potom rozpracovává, analyzuje a zkoumá. Poté začíná intuitivně téma nanášet na plátno. Svět vidí v barvách a do barev přetváří mnohdy i své emoce nebo třeba zvuky a slova. Také vzpomínky a pocity zaznamenává a vybavuje si vizuálně. … maluje v podstatě od narození a zvláště ji fascinují veškeré ty drobné zbytečnosti, které si lidé kupují jako substituce svého nezájmu, neschopnosti či lenosti postupně si vnitřně budovat vlastní názorové pole a pevně tak konstruovat své postoje. Mnozí raději tuto fázi či cestu nahradí instantním pocitem uspokojení z polotovaru, který si mohou už hotový koupit v krámku. Tím se ovšem okrádají o postupnou a svízelnou cestu do “světa dospělých”, zůstávají věčnými dětmi s dětinskými postoji, s předpřipravenými šablonkami na vše. A o tom je její současná výstava v galerii Ščigol. Chybí nám skutečné přechodové rituály k tomu, abychom se mohli stát tím, čím máme být. Místo toho jen FORGED RITUALS, falešné a někdy cílenými informacemi podvrhované rituály… s cukrátky, pejsky a plyšáčky. To celé podporováno masívními vizuály a zvuky reklamy a její snahy přispět k dalšímu konzumu, protože je to právě konzum, který udržuje ekonomický chod společnosti. A ačkoli každý z nás denně nutně něco spotřebovává, není nutné, aby se z konzumu stal náhražkový životní styl, náboženství nebo ideologie. A o tom mluví i Klářiny obrazy, ve kterých se ze zbožňovaných předmětů stávají ikony, ke kterým se upínáme jako k symbolům osobního naplnění. Vše tak nějak mechanicky. Skoro by u toho všeho šlo zaslechnout zvuk těch krásných mechanicky hrajících skříněk-šperkovnic, s dokola se otáčejícími figurkami. Stále stejně, bez životadárného dynamismu, ačkoli pohyb figurky vlastně vykonávají. Ovšem jaksi bez svého přičinění. Bez nutnosti se o něj snažit. Je to stále opakovaný pohyb za vlastněním šperků, mazlíčků, kterými zdobíme své zevnějšky a utěšujeme chvilkové emoce, zatímco uvnitř zůstává prázdnota. Výstava prezentuje výběr těch Klářiných obrazů, které se dosud nejvíce dotkly tematiky hloubky a rituálu, je zde už patrný nástin tušené mystičnosti zasvěcení do tajů hloubek, odkud pramení i hloubka poznání; prožitku hloubky, nevypočitatelnosti i zrádnosti hloubky, touha hloubky si poutníka přivlastnit a stavět mu do cesty překážky, aby ho zbavila povrchnosti, trocha strachu a obav z tušeného, ale zároveň lidská touha a odvaha tuto cestu absolvovat. Klára tuší, že bez ponoru do hloubky se nestane celistvou, že se jí nevyhnou potíže s cukrátky a plyšáčky … a chystá se skočit!

Ivana Beranová, kurátor výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Klára Sedlo: Forged Rituals