Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jozef Gašpierik: I‘ M R I C H

16. 10.-6. 11. / Galerie Ščigol / Malba

Do 6.11.2019 bude ve Ščigol Gallery, Husinecká 17, Praha 3, přístupná zajímavá výstava obrazů Jozefa Gašpierika: I‘ M R I C H.

„Moje obrazy jsou z největší části můj vnitřní abstraktní pohled sloučené perspektivy u vnímané skutečnosti a to se poté projeví v koncepci samotného díla“.

Text kurátorky Ivany Beranové k výstavě a autorovi:

Jozef Gašpierik se narodil 1. listopadu 1983 v Ružomberku. Studoval na střední Škole úžitkového výtvarnictva v Ružomberku. Po ukončení základní vojenské služby v roce 2004 odcestoval do České Republiky, kde žije a tvoří do současné doby v příměstské části Prahy.

Jako kluk byl fascinován ilustracemi v knihách a překresloval všechny obrázky. V podstatě si vždy rád jen tak čmáral a i v dnešní době se čarami nechává unést … třeba na pracovní poradě. V hrubých rysech si tak zachycuje pocity a náladu. Inspiraci nehledá, inspiraci potkává ve svém každodenním životě. Fascinuje ho žena – a to jak v jednotlivých detailech, tak především jako celek. Prohlašuje o sobě, že nemá žádný konkrétní malířský vzor a ani se nesnaží někoho napodobovat co do stylu nebo tématiky. Jeho respekt mají všichni poctiví autoři, kteří jdou vlastní cestou, přinášejí nové podněty, inovativní a vizionářské pohledy.

Nejvíce používá techniku akrylu a tuše. Akrylem v neředěné konzistenci vytváří strukturu. Protikladem k tomu je následná malba tuší. Tato kombinace ho také charakterizuje nejvíce. Velkou část jeho práce zabírá přípravná fáze malby, kde myšlenkově rozpracovává nápad – od podkladu, který zvolí, linky, kombinací barev až po skrytý význam. Rozpracovaný nápad si poté v mnoha případech naskicuje. Ve druhé části jeho tvůrčího procesu, při samotné realizaci myšlenky (tedy fyzické práci na obrazu) se snaží nejlépe do dvou dnů dílo realizovat. První den vytvoření obrazu a druhý den detaily a části, se kterými není spokojen. V závěrečné fázi dochází konečně k zafixování obrazu lakem a za zmínku stojí v jeho případě i rámování obrazu – pokud se pro rámování obrazu rozhodne. Od vyhledání rámu, až po případnou renovaci. Jeho tvorba je tedy velmi komplexní činností, která se skládá z různých úkolů ale i časových výsečí. Jozef dost dobře ví, kolik času mu celá práce zabere i kolik času je třeba na jednotlivé fáze. Zároveň tvoří kontinuálně jen tak dlouho, aby si zachoval svou hlavní vizi a jistou spontánnost a uvolněnost. Časově nepodchycená je snad pouze doba myšlenkových příprav. Tam nechává prostor se nápadu plně rozvinout a nezačne dříve, dokud si není jist, že myšlenka je dostatečně zralá. Není to tedy případ čistě intuitivního tvůrce. Jeho „génius“ spočívá v dobrém propojování spontánnosti a zároveň schopnosti ji účelně a pomocí vůle ohraničit a časově ukotvit. Krédem přitom zůstává, že nedokonalost je přece dokonalost a v jednoduchosti je síla. Cesta k ní ovšem vůbec není snadná a leckdy člověk dílu následnými úpravami ve snaze ho vylepšit spíše uškodí. Tím se z něj vytratí jeho původní a zamýšlený náboj. Zároveň jako by celý proces malby i přípravných a dokončovacích prací byl jemu samotnému jakýmsi tréninkem sebe-sama. Propojováním discipliny se spontaneitou… která se zároveň zračí v jeho technice malby – a sice strukturování akrylem a spontaneita tuší. Jako protiklady. Bílá-černá. Muž-žena. Klad-zápor. A rozmisťování fází do navazujících časových cyklů. Ve chvíli, kdy se vyčerpá potenciál probíhající fáze, kterou Jozef dokonce dokáže časově uchopit a ohraničit, nastane další fáze, do které vstupuje s novou-odlišnou energií, která je připravena na ni navázat a opět se spontánně projevovat až do svého vyčerpání.
Současné výstava je rozdělena (opět, jak jinak v jeho případě!) na dvě části – část barevných akrylovo-tušových obrazů a část monochromatických akrylů. Jozef zde prezentuje jak starší, tak nejnovější obrazy. Nejnovějšími obrazy jsou ve většině případů jeho monochromatické malby akrylem na sololitu, mnohdy proškrabávané. Dalo by se říci jakési skici, které vznikly spontánně, ale v tomto případě představují plnohodnotná díla-protiklady k barevným akrylům. Dokonce druh podkladu zde hraje velkou roli. Zatímco barevné obrazy na plátnech jsou pro něj symbolem klasické malby a historie, novější monochromatiky na deskách představují současnost a aplikaci zažitých standardů na běžný, soudobý materiál. Zároveň se dobře jednou technikou nedá tvořit na opačný materiál a obráceně. Vše opět pro doplnění – na jiné úrovni – jisté dichotomie jeho uvažování i tvorby.

I‘ M R I CH říká nám Jozef ve svém poselství. Svou schopnost si udržuji tím, že neustále tvořím. Tak zůstávám v pohybu a nehrozí mi stagnace. Jsem bohatý svou tvorbou, svou schopností tvořit, svou láskou k ní a tím k veškerému s-tvoření.

Realizované samostatné výstavy – výběr:
2018 Gallery space Tower Park Praha DofE recepce, Praha
2018 Gallery Pytloun Grand Hotel Imperial ***** „Room Stories“, Liberec
2017 Galerie Slovenský dům „3rd in a row“, Praha
2017 Pop up gallery „W.O.B. (Welcome on Board)“, Praha
2016 Galerie Eurostars Thalia Hotel***** „Be Different“, Praha
2016 Gallery Eurostars David Hotel**** „The Observer“ Praha
2015 Gallery Palace Ericsson „The Return of The Lost Son“, Praha

Realizované společné výstavy – výběr:
2017 Creative space Grid „Live Cubism!“, Praha, společně s Luka Brase
2016 Pasáž českého designu „Pictures with a story“, Praha
2015 Pop up Gallery „Xmas Tulips aus Hollandstraße“ Vídeň, Rakousko, společně s Luka Brase

Ocenění:
2017 Vítěz výtvarné soutěže Škoda Auto – Škoda Art Contest

Ivana Beranová
kurátorFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jozef Gašpierik: I‘ M R I C H