Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jozef Gašpierik: 3-tí v rade

22. 5.-26. 6. / Slovenský dům / Malba

Do 26.6.2017 bude ve Slovenském domě, Soukenická 3, Praha 1, v přízemí i v podzemí, přístupná výstava obrazů Jozefa Gašpierika: 3-tí v rade.

Jozef Gašpierik je autor, mísící unikátní směs naivního a strohého kubismu, moderního street-artu a dynamického surrealismu. Do tahů svého štětce promítá lidskou persónu v celé její emocionální složitosti.

Jeho hlavní inspirací je, jako u každého velikého muže, jeho protějšek – žena. Žena v její celistvosti, žena všední i femme-fatale, která zanechává svůj otisk na plátně.
Narodil se v roce 1983 na území bývalého Československa v Ružomberku, kde také studoval střední školu Užitkového výtvarnictví. Dnes sídlí v Praze a realizuje se v umění, designu, fotografii a malbě.

Z proběhlých výstav můžeme zmínit cykly Návrat ztraceného syna, XMAS TULIPS aus Hollandstraße, Pozorovatel a Být jiný, které sklidily velký úspěch.

„Jako autor jsem fascinován lidskou jedinečností. Snažím zachytit i to, co v nás není na první pohled patrné. Avšak kde lépe začít hledat lidské anomálie, jak povahové, tak fyzické, než u sebe? Jako mladý chlapec jsem se styděl za svou odlišnost, za svá nadměrná ústa. Avšak co jsou velká ústa? Věčný úsměv na tváři. A tak je i třeba hledět na jakékoli diference, které nás dotvářejí a dělají výjimečnými.“

www.jozefgaspierk.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence.
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jozef Gašpierik: 3-tí v rade