Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Josefína Dušková / Horizonty

30. 7.-31. 8. / Galerie Prokopka / Malba

Do 31.8.2018 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava Josefíny Duškové: Horizonty.

Josefína Dušková (narozena 1981) absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru figurálního sochařství a tvorby medaile Jana Hendrycha (2002 – 2008). V roce 2005 absolvovala stáž ve Finsku na Satakunnan polytechnic – Kankaanpaa. Charakteristickým rysem prostupujícím celou tvorbu je práce s otiskem a jeho osobitou energií. Autorka se inspiruje přírodními procesy, ve kterých hledá symbolické přesahy. Zásadními tématy jsou zrození, růst, plynutí, destrukce, mizení a zánik. V nejnovějších souborech děl se dotýká otázek vztahů, lidského směřování, určení či osudu. Pracuje s nestálými materiály vosk, led, molitan, sádra, pigmenty, hlína mají reflektovat křehkost a pomíjivost živého.

Výstava Horizonty představuje v rámci sochařských technik sochy i reliéfy a malířský soubor abstraktních obrazů na plátně. Horizont je místo, kam člověk směřuje, linie mezi nebem a zemí, za kterou nevidíme. Je symbolem skryté budoucnosti, určitého tajemství. Horizont je bránou i omezením. Cesta je zde paralelou životního putování, hledáním osobního směru, neustálým překračováním vlastního horizontu a objevováním toho dalšího. Vnitřní hledání neznámých cest a nových horizontů, to je cesta, která je symbolickým spojníkem všech těchto děl. Sledují linii času, proud života s jeho zásadními momenty, lehkostmi i tíhami.

Vystavuje od roku 2005. Za svoji tvorbu získala řadu cen a ocenění: Cena města Benešova pro mladé výtvarníky do 35 let (2010), Ateliérová cena pro rok 2005/2006, cena Nadace Český fond umění – stipendium Bogdana Najdenova (2004), Cena mezinárodního workshopu ve Florencii “From Masaccio to Marini, heritage of figurative visual art (2003). Je členkou spolku Umělecká Beseda a je zastoupena ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze a v soukromých sbírkách. V případě zájmu o vystavené obrazy, kontaktujte kurátorku výstavy.

Více: www.josefinaduskova.cz

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků, má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby až po nová média.

Kurátorka: Markéta Vlčková

Kontakt: www.galerieprokopka.czFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Josefína Dušková / Horizonty