Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jirka Houska: Slonovrat

23. 11.-9. 12. / Knupp Gallery / Malba

Do 9.12.2017 bude v Knupp Gallery, Revoluční 17, Praha 1, přístupná skvělá výstava obrazů Jirky Housky: Slonovrat.

MgA. Jirka Houska (nar. 1985 v Praze)

Studoval střední Výtvarnou školu Václava Hollara a na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru prof. Zdeňka Berana. Věnuje se především figurální malbě a to nejvíce portrétům. Mezi jeho časné náměty patří i krajina, občas i sci-fi figurální výjevy, či tajemná a vědě neznámá zvířata, což souvisí s jeho zájmem o přírodní vědy, především paleontologii a kryptozoologii. V roce 2015 kompletně ilustroval knihu Stezkami záhadných zvířat od spisovatele Jaroslava Mareše.

Houska je typickým absolventem Ateliéru klasické malby. Tvoří olejem na plátně. Jeho obrazy detailně odráží realitu, ale zachovají si atribut přiznané malby.Fotografie z výstavy