Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jindřich Růžička: Ten stůl však už tam nestojí

3. 4.-17. 5. / Topičův salon / Fotografie

Do 17.5.2017 bude v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, 1.patro, přístupná zajímavá a krásná výstava Jindřich Růžička: Ten stůl však už tam nestojí.

Výběrem prací zahrnujících širší spektrum výtvarných forem se na jaře představí ve výstavním prostoru Topičova salonu Jindřich Růžička, nejen klasik čárového linorytu, jak ho veřejnost vnímá především, ale také malíř, kreslíř a autor fotografických konceptů, na které se v současnosti spolu s kresbou a malbou soustřeďuje především. Právě tato média budou utvářet podobu celé expozice. Fotografie přitom není v Růžičkově tvorbě ničím novým. Původní tématiku městských a industriálních architektur, ve kterých zachycoval stopy mizejícího světa, rozšířil autor v posledních letech o specifická fotografická zátiší, v nichž zkoumá běžné předměty okolo nás. Důraz na nahodilost jejich výběru a soustředění na detaily a jejich fragmenty ho vede až k samotnému zkoumání možností fotografického média. Trvalý zájem o prostor a vzájemné vazby v něm, které Jindřich Růžička promýšlí ve všech svých pracích, směřuje v kresbách z posledních let a také v nejnovějších obrazech k dalšímu abstrahování a zjednodušování, ve kterých se odkaz na předmětnou skutečnost už zcela vytrácí. Jejich obsahová sdělení se nemění; také nová abstraktní forma se stává prostorem vzpomínek, ve kterém dávná minulost stále znovu a znovu ožívá.

Kurátorka: Hana LarvováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jindřich Růžička: Ten stůl však už tam nestojí