Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž jednorázové výstavy Boemia Mia – 1915 – 2015 100. leté výročí exodu tridentských uprchlíků do Čech a na Moravu

Pouze do 25.5.2015 (tedy už jen dnes na předchozí ohlášení a pro vážné zájemce), bude v Italském Institutu, Šporkova 14, Praha 1 – Malá Strana, přístupná výstava Boemia Mia – 1915 – 2015 100. leté výročí exodu tridentských uprchlíků do Čech a na Moravu.

V květnu letošního roku si připomínáme 100. výročí nuceného vysídlení 75 000 obyvatel severní Itálie – tzv. Tridentska během 1. světové války. Téměř 30 000 jich skončilo v českých a moravských městech a obcích, kde strávili více než 3 roky válečného období. Žili na sálech hostinců, ve sběrných táborech, ale ponejvíce přímo v jednotlivých rodinách. Jednalo se především o ženy, děti a starce, protože muži v produktivním věku byli odveleni na frontu.
Byla to velice těžká životní zkouška – bez finančních prostředků, bez znalosti reálií a českého jazyka,v těžkých válečných časech, ve které však obstáli na výbornou. Po počáteční nedůvěře místního obyvatelstva si však záhy svou pracovitostí, skromností a zbožností získali úctu a lásku Čechů.
Po 100 letech se po jejich stopách vydají jejich potomci z údolí Valle di Ledro a Valle di Gresta. Celkem 70 italských hostů navštíví 8 středočeských měst a obcí, které jejich předkům poskytly azyl.
Celý projekt „Boemia mia“ bude zahájen v Italském kulturním institutu v Praze dne 22. května v 17,00 hodin vernisáží výstavy historických fotografií a koncertem Hudby Hradní stráže a Policie ČR a italské kapely Böhmische Judicarien.
Pokračovat bude v sobotu 23. a v neděli 24. května v dalších středočeských městech a obcích
/ viz program v příloze/.
Záštitu nad akcí převzal Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje.
26. května 1915 dorazily do Čech a na Moravu nákladní vlaky plné vysídlenců z oblasti severní Itálie – tzv. Tridentska. Pohraniční oblast Tridentska v jižním Tyrolsku totiž patřila v roce 1914 k Rakousku-Uhersku. Všichni tamní muži tudíž museli po vyhlášení války narukovat do rakouské armády a byli odveleni na ruskou frontu. Když pak v roce 1915 Itálie vstoupila do války na straně mocností Dohody a v této pohraniční oblasti se očekávaly první boje, byl vydán příkaz k evakuaci civilního obyvatelstva. Ze dne na den, během několika hodin museli převážně ženy, děti a starci opustit své domovy a vše, co celý život pracně budovali, udržovali a měli rádi. Lidé, kteří z velké většiny nikdy nevycestovali z rodného údolí, museli nastoupit do nákladních vlaků a vydat se za neznámým cílem a nejistou budoucností.
Po strastiplné několikadenní cestě byli vysazeni také v Čechách a na Moravě a rozděleni
do několika desítek měst a obcí. Předpokládalo se, že tato anabáze potrvá několik týdnů, nakonec se ale protáhla téměř na čtyři roky. Bez finančních prostředků, bez znalosti reálií
a českého jazyka to byla pro italské vysídlence velice těžká životní zkouška. Po počáteční nedůvěře místního obyvatelstva si však záhy svou pracovitostí, skromností a zbožností získali úctu a lásku Čechů.
Po sto letech se po jejich stopách vydají jejich potomci z údolí Valle di Ledro a Valle di Gresta. Celkem 70 italských hostů navštíví 8 středočeských měst a obcí, které jejich předkům
v těžké válečné době poskytly azyl.
Jejich památeční cesta byla zahájena dne 22. května 2015 v 17,00 hod. v Italském kulturním institutu česko – italským setkáním za účasti Jeho Excelence Alda Amati, italského velvyslance v Praze, dále Giovanniho Scioly – ředitele Italského kulturního institutu v Praze,
Franco Panizzy, senátora, Lorenza Barratera, radního Provincia Autonoma di Trento, Vladimíra Zavázala, generálního sekretáře Ministerstva zahraničních věcí ČR a exvelvyslance ČR v Itálii, Miloše Petery, hejtmana Středočeského kraje, dále starostů spřátelených měst a obcí a českých přátel. A dále vernisáží výstavy historických fotografií „ Boemia mia“, která
mapuje pobyt italských vysídlenců v českých a moravských městech a obcích. Tyto fotografie jsou víc než historickým dokumentem. Většinu z nich si italští vystěhovalci odvezli z českého exodu po válce zpět do Itálie jako svou nejcennější vzpomínku. Doplňují je i fotografie ze státních a soukromých archívů z Čech. Zachycují běžný život Italů v českém prostředí, jejich každodenní radosti i starosti, dětská i dospělá přátelství. Z dochovaných archiválií se dozvídáme o svízelné ekonomické situaci, vzájemná korespondence svědčí o navázaných hlubokých přátelstvích. Tento vystavený soubor představuje válku z nového úhlu pohledu – ne jako ozbrojený válečný střet mužů, ale jako drama v zázemí. Postihuje osudy žen, starců a dětí – na jedné straně těch, kteří byli donuceni opustit své domovy, na druhé straně těch, kteří je přijali mezi sebe. Vypráví fascinující příběh plný útrap, starostí a stesků, ale současně vypovídá o statečnosti, síle, přátelství a solidaritě.

Večer 22.5. zahájil hudbou kvintet Hudby Hradní stráže a Policie ČR závěr patřil italskému orchestru Böhmische Judicarien.
Projekt dále pokračoval v sobotu 23., v neděli 24. května a v pondělí 25. května ve spřá-telených středočeských městech a obcích.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž jednorázové výstavy Boemia Mia – 1915 – 2015 100. leté výročí exodu tridentských uprchlíků do Čech a na Moravu