Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaroslav Urbánek: Kamenné sochy

Do 31.7.2015 bude v podzemní galerii U Kunštátů, Řetězová 3, Praha 1, přístupná výstava kamenných soch Jaroslava Urbánka. Výstavu zahájil Jiří T. Kotalík.

Text k předchozí výstavě v Rakovníce:

Jaroslav Urbánek (nar. 1959) působí v Praze a v Lysé nad Labem. Protože jde o všestranného výtvarníka, je poměrně náročné popsat stručně jeho profil. Jako absolvent kamenosochařské školy v Hořicích nezapře celoživotní vztah ke skulptuře v kameni, ale zcela rovnocenné místo u něj zaujímá i malířská, eventuálně grafická tvorba. Označení „malující sochař“ by tedy v tomto kontextu bylo velmi nepřesné, ba téměř zavádějící.

Umělec tu především hledá souvislosti, v tomto duchu se nese jeho dílo a takto je i prezentováno. Souvislosti tvaru, materiálu i barvy, ať už jde o prostorové či plošné vyjádření. Nefigurální sochy (většinou „lidských“ či komornějších rozměrů) i obrazy nesou vždy společného jmenovatele, a to inspiraci v geometrických i přírodních tvarech, vlastnostech a barevnosti hmot nejrůznějšího druhu. V případě soch je to téměř bez výjimky kámen, často v kombinaci různobarevných hornin. Souvislosti se kromě toho zcela hmatatelně promítají i do nástěnných reliéfů, které představují syntézu obrazu a trojrozměrného vyjádření. I Urbánkovy sochařské studie, obvykle v barevném provedení, jsou schopné samostatného života jako volná malířská tvorba.
Většina výtvarných prací nenese žádný název, neboť název by byl zbytečný, Jde o optickou a emocionální hru, tlumočení a sdílení pocitů z mnohotvárnosti světa kolem nás.
Autor je členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Z jeho velkých sochařských realizací stojí za pozornost například kamenné exteriéry v pražské zoologické zahradě nebo rekonstrukce Kinského zahrady v Praze.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaroslav Urbánek: Kamenné sochy